วัดกุฏตามั่น

ประวัติ วัดกุฏตามั่น

วัดกุฏตามั่น ตั้งวัดเมื่อวันที่ ๒๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ 

สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินที่ตั้งวัดมีเนื้อที่ ๑๔ ไร่ ๙๐ ตารางวา ที่ดิน สปก.   อาคารเสนาสนะ ประกอบด้วย  ศาลาการเปรียญ กว้าง ๑๒ เมตรยาว ๑๘ เมตรเป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก    กุฏิสงฆ์ จำนวน ๒ หลัง 

อาณาเขต

  • ทิศเหนือ: จดโรงเรียนมั่นวิทยา
  • ทิศใต้: จดที่ดินเอกชน 
  • ทิศตะวันออก: จดทางสาธารณะ
  • ทิศตะวันตก: จดที่ดินเอกชน

ที่อยู่ วัดกุฏตามั่น

A: ตั้งอยู่บ้านกุดตามั่น หมู่ ๑๒ ตำบลวังบ่อ อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์
T: ๐๘ ๙๙๕๗ ๓๘๙๑