วัดเนินเวียง

ประวัติ วัดเนินเวียง

วัดเนินเวียงตั้งวัดเมื่อวันที่ ๓๑ มีนาคมพ. ศ. ๒๕๒๖ มีนามตามชื่อบ้าน เจ้าอาวาสรูปแรก คือพระครูนิพัทธ์สารคุณ (น้อย ชุตินฺธโร) ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๔๒ เขตวิสุงคามสีมากว้าง ๒๔ เมตรยาว ๓๔ เมตร การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน คือ  พระครูนิเวศน์วโรดม (อุดม สีลสํวโร)

สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินที่ตั้งวัดมีเนื้อที่ ๑๒ ไร่ ๒งาน ๖๔ ตารางวา น.ส.๓ เลขที่ ๓๓๐

อาณาเขต

  • ทิศเหนือ: จดที่ดินเอกชน
  • ทิศใต้: จดที่ดินเอกชน
  • ทิศตะวันออก: จดที่ดินเอกชน
  • ทิศตะวันตก: จดที่ดินเอกชน

เจ้าอาวาส วัดเนินเวียง

พระครูนิเวศน์วโรดม (อุดม สีลสํวโร)

วัตถุมงคล วัดเนินเวียง

มีพระประธานประจำอุโบสถ ปางมารวิชัย ขนาดหน้าตักกว้าง ๖๗ นิ้วสูง ๙๘ นิ้ว สร้างเมื่อพ.ศ. ๒๕๔๓ พระประธานประจำศาลาการเปรียญ ปางสมาธิ ขนาดหน้าตักกว้าง ๖๗ นิ้วสูง ๙๕ นิ้ว สร้างเมื่อพ.ศ. ๒๕๕๓ ปูชนียวัตถุอื่น ๆ -รูปปั้นพระประจำวันเกิดและพระพุทธรูปจำนวน ๑๖ องค์ -รูปปั้นเทวดาจำนวน 5 องค์ -เจดีย์ทรงระฆังคว่ำ ๔. ๕๐ เมตร x ๔. ๕๐ เมตร -รูปปั้นฤาษี ๑ ตน -รูปปั้นยักษ์หน้าวัด ๒ ตน

ที่อยู่ วัดเนินเวียง

A: เลขที่ ๑/๑ ถนนสายโกรกพระหมู่ที่ ๕ ตำบลบางมะฝ่อ อำเภอโกรกพระวัดนครสวรรค์
T: ๐๘ ๑๐๔๖ ๔๓๗๐