วัดหนองปลิง

ประวัติ วัดหนองปลิง

วัดหนองปลิง ตั้งวัด เมื่อพ.ศ. ๒๔๑๕ ตั้งชื่อวัดตามชื่อของหมู่บ้าน ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อพ.ศ. ๒๕๐๘ เขตวิสุงคามสีมา กว้าง ๓๗ เมตรยาว ๕๘ เมตร การศึกษา        มีโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม        เปิดสอนเมื่อพ.ศ. ๒๕๓๙ มีโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลี         เปิดสอนเมื่อพ.ศ. ๒๕๓๙ มีโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญ       เปิดสอนเมื่อพ.ศ. ๒๕๓๙ นอกจากนี้มีโรงเรียนของทางราชการ, บ้านพักผู้สูงอายุ การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน คือ พระครูนิพันธ์วิริยกิจ

สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินที่ตั้งวัด มีเนื้อที่ ๑๐ ไร่ ๓ งาน ๙๔ ตารางวา โฉนดที่ดิน เลขที่ ๑๑๓๐๕  อุโบสถ กว้าง ๑๒ เมตร ยาว ๓๔ เมตร สร้าง เมื่อพ.ศ. ๒๕๔๖ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ศาลาการเปรียญ กว้าง ๒๕ เมตร ยาว ๔๐ เมตร สร้างเมื่อพ.ศ. ๒๕๑๐ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก กุฏิสงฆ์ จำนวน ๘ หลัง เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ๘ หลัง วิหาร กว้าง ๗ เมตรยาว ๑๕ เมตร สร้าง เมื่อพ.ศ. ๒๕๐๘ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ศาลาบำเพ็ญกุศล จำนวน ๑ หลังสร้าง เมื่อพ.ศ. ๒๕๑๕ เป็นอาคารครึ่งตึกครึ่งไม้ นอกจากนี้มี ฌาปนสถาน ๑๐ หลังหอระฆัง ๑ หลัง โรงครัว ๒ หลัง เรือนเก็บพัสดุ ๑ หลัง ห้องสมุด, โรงเรียนพระปริยัติธรรม, ห้องคอมพิวเตอร์, วิหารคต, ห้องอบยาสมุนไพร

อาณาเขต

  • ทิศเหนือ: จดที่ดินเอกชน
  • ทิศใต้: จดทางสาธารณะ
  • ทิศตะวันออก: จดลำห้วยสาธารณะ
  • ทิศตะวันตก: จดทางสาธารณะ

เจ้าอาวาส วัดหนองปลิง

พระครูนิพันธ์วิริยกิจ

วัตถุมงคล วัดหนองปลิง

มีพระประธานประจำอุโบสถ พระพุทธชินราชจำลอง ขนาดหน้าตักกว้าง ๑๕๐ นิ้ว พระประธานประจำศาลาการเปรียญ สมัยเชียงแสน ขนาดหน้าตักกว้าง ๔๙ นิ้ว พระประธานประจำวิหาร (หลวงพ่อทรัพย์), พระพุทธรูปหยกสมัยเชียงแสน, สมัยสุโขทัย, สมัยอู่ทอง, ศาลพระพรหม, เสมาหยก

ที่อยู่ วัดหนองปลิง

A: ตั้งอยู่หมู่ที่ ๑ ตำบลหนองปลิง อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์
T: