วัดอินทาราม

ประวัติ วัดอินทาราม

  วัดอินทาราม ตั้งวัดเมื่อ พ. ศ. ๒๑๒๓ เดิมเรียกว่า “ วัดใน ”  ปัจจุบันเรียกว่า “ วัดอินทาราม’’สันนิษฐานว่าเป็นวัดร้าง และะตามประวัติเป็นวัดมอญ ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อ พ. ศ. ๒๔๙๓ เขตวิสุงคามสีมา กว้าง ๔๐ เมตร ยาว ๘๐ เมตร  การศึกษามีโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรมเปิดสอนเมื่อ พ. ศ. ๒๔๖๙   การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน คือ พระครูนิยุตต์ธรรมกิจ (เสียนสุธมฺโม) 

สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินที่ตั้งวัดมีเนื้อที่ ๑๓ ไร่ ๖๔ ตารางวา โฉนดที่ดิน เลขที่ ๑๗๔ ส. ค. ๑ เลขที่ ๕๓๘๒   นอกจากนี้มี ฌาปนสถาน ๑ หลัง หอระฆัง ๑ หลัง หอกลอง ๑ หลัง โรงครัว ๓ หลัง เรือนเก็บพัสดุ ๑ หลังเรือนรับรอง ๑ หลัง หอสมุดประชาชน ๑ หลัง พิพิธภัณฑ์ ๑ หลัง 

อาณาเขต

  • ทิศเหนือ: จดถนนสาธารณะ
  • ทิศใต้: จดถนนสาธารณะ
  • ทิศตะวันออก: จดถนนสาธารณะ
  • ทิศตะวันตก: จดถนนสาธารณะ

เจ้าอาวาส วัดอินทาราม

พระครูนิยุตต์ธรรมกิจ (เสียนสุธมฺโม)

วัตถุมงคล วัดอินทาราม

มีพระประธานประจำอุโบสถ ปางมารวิชัย ขนาดหน้าตักกว้าง ๔๔ นิ้ว  ปูชนียวัตถุอื่น ๆ ศิลา, พระพุทธรูปหน้าตักกว้าง ๑๒. ๗ เมตรสูง ๑๘. ๕๙ เมตร, รูปหล่ออดีตเจ้าอาวาส, รูปหล่อหลวงปู่ทวด, สมเด็จพระพุฒาจารย์  (โตพรหมรังสี)  พระสังกัจจายน์ 

ที่อยู่ วัดอินทาราม

A: ตั้งอยู่เลขที่ ๑๘๙ หมู่ที่ ๒ ตำบลพยุหะ อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์
T: ๐๘ ๖๒๑๖ ๓๐๒๖