วัดหนองหมู

ประวัติ วัดหนองหมู

 วัดหนองหมู ตั้งวัดเมื่อ พ. ศ. ๑๙๑๕ เป็นวัดเก่าเดิมชื่อว่า “ วัดสนามชัยราราม ” เดิมคงจะเป็นสนามสู้รบกับข้าศึก เมื่อมีชัยชนะจึงตั้งชื่อท้องที่บริเวณนี้ว่า “ สนามชัย ” ต่อมาได้เปลี่ยนเป็นวัดหนองหมู เพราะมีหนองน้ำอยู่แห่งหนึ่ง และจะมีหมูป่ามากินดินโป่งและน้ำอยู่เป็นประจำ ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อ พ. ศ. ๒๔๘๔ เขตวิสุงคามสีมา กว้าง ๗ เมตร ยาว ๒๐ เมตร  การศึกษามีโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรมเปิดสอนเมื่อ พ. ศ. ๒๔๙๖   ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดเปิดสอนเมื่อ พ. ศ. ๒๕๖๐   การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน คือ พระครูนิพัทธ์ถาวรนิจ 

 สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินที่ตั้งวัดมีเนื้อที่ ๕๓ ไร่ ๒ งาน ๑๓ ตารางวา โฉนด ที่ดินเลขที่ ๙๓๗๔  

อาณาเขต

  • ทิศเหนือ: จดทางรถไฟ
  • ทิศใต้: จดถนนสาธารณะ
  • ทิศตะวันออก: จดทางรถไฟ
  • ทิศตะวันตก: จดทางสาธารณะ

เจ้าอาวาส วัดหนองหมู

พระครูนิพัทธ์ถาวรนิจ

วัตถุมงคล วัดหนองหมู

มีพระประธานประจำอุโบสถ ปางสมาธิ พระประธานประจำศาลาการเปรียญ พระพุทธชินราชจำลอง ขนาดหน้าตักกว้าง ๑๐๙ นิ้ว สูง ๑๕๙ นิ้ว สร้างเมื่อ พ. ศ. ๒๕๓๓   ปูชนียวัตถุอื่น ๆ มีเจดีย์ สันนิษฐานว่าสร้างในสมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ 

ที่อยู่ วัดหนองหมู

A: ตั้งอยู่เลขที่ ๑๘๐ หมู่ที่ ๕ ตำบลเนินมะกอก อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์
T: