วัดนากลาง

ประวัติ วัดนากลาง

วัดนากลาง ตั้งวัดเมื่อพ.ศ. ๒๔๓๙ ชาวบ้านได้อพยพมาตั้งถิ่นฐาน และได้ร่วมใจกันสร้างวัด และขนาน นามตามชื่อบ้านได้รับ พระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์พ. ศ. ๒๔๙๕ การศึกษา มีโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม      เปิดสอนเมื่อพ.ศ. ๒๕๐๔ การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน คือ พระครูนิพัทธสมาธิคุณ

สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินที่ตั้งวัดมีเนื้อที่ ๑๙ ไร่ ๗๓ ตารางวา

อาณาเขต

  • ทิศเหนือ: จดทางเกวียน
  • ทิศใต้: จดที่ดินเอกชน
  • ทิศตะวันออก: จดที่ดินเอกชน
  • ทิศตะวันตก: จดที่ดินเอกชน

เจ้าอาวาส วัดนากลาง

พระครูนิพัทธสมาธิคุณ

วัตถุมงคล วัดนากลาง

มีพระประธานประจำอุโบสถ ปางมารวิชัย ขนาดหน้าตักกว้าง ๕๙ นิ้วสูง ๘๙ นิ้ว  พระประธานประจำศาลาการเปรียญ ปางมารวิชัย ขนาดหน้าตักกว้าง ๔๙ นิ้วสูง ๗๙ นิ้ว

ที่อยู่ วัดนากลาง

A: เลขที่ ๗๙ หมู่ที่ ๑ ตำบลนากลาง อำเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์
T: