วัดสระทะเล

ประวัติ วัดสระทะเล

 วัดสระทะเล ตั้งวัดเมื่อ พ. ศ. ๒๓๕๗ หมู่บ้านสระทะเลเดิม ชื่อหนองทะเล เพราะอยู่ข้างหนองน้ำ ต่อมาหลวงพ่อเทศได้เดินทางมาที่หมู่บ้านและขอตั้งวัดด้านทิศใต้ของหนองน้ำ และได้ทำหนองน้ำให้เป็นสระเนื้อที่ประมาณ ๒๐ ไร่ จึงเปลี่ยนชื่อจากหนองทะเลเป็นสระทะเล ซึ่งเป็นที่มาของวัดสระทะเลโดยหลวงพ่อเทศเป็นผู้สร้างวัดสระทะเล ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อ พ. ศ. ๒๔๓๒   การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน คือ พระอธิการจำเนียร สิริธมฺโม 

สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินที่ตั้งวัดมีเนื้อที่ ๖0 ไร่ ๑ งาน ๗๘ ตารางวา โฉนดที่ดิน เลขที่ ๙๓๘๑     มีที่ธรณีสงฆ์จำนวน ๑ แปลง เนื้อที่ ๘ ไร่  

อาณาเขต

  • ทิศเหนือ: จดที่ดินเอกชน
  • ทิศใต้: จดทางสาธารณประโยชน์
  • ทิศตะวันออก: จดที่ดินเอกชนและทางสาธารณประโยชน์
  • ทิศตะวันตก: จดที่ดินเอกชน

เจ้าอาวาส วัดสระทะเล

พระอธิการจำเนียร สิริธมฺโม

วัตถุมงคล วัดสระทะเล

มีพระประธานประจำอุโบสถ ปางมารวิชัย ขนาดหน้าตักกว้าง ๓๙ นิ้ว สูง ๕๙ นิ้ว สร้างเมื่อ พ. ศ. ๒๔๙๖ พระประธานประจำศาลาการเปรียญ ปางสมาธิ ขนาดหน้าตักกว้าง ๗๒ นิ้ว สูง ๙๒ นิ้ว สร้างเมื่อ พ. ศ. ๒๕๔๐ 

ที่อยู่ วัดสระทะเล

A: ตั้งอยู่เลขที่ ๔๒ หมู่ที่ ๓ ตำบลสระทะเล อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์
T: ๐๘๖๒๐๙ ๐๒๘๗