วัดยางขาว

ประวัติ วัดยางขาว

วัดยางขาว ตั้งวัดเมื่อ พ. ศ. ๒๓๖๒ มีชื่อตามชื่อหมู่บ้านซึ่งหมู่บ้าน นี้มีต้นยางใหญ่ชาวเรือที่ผ่านมาจะเห็นต้นยางสีขาว จึงเรียกกันว่าบ้านยางขาว เดิมมีชื่อเรียกกันว่า “ วัดท่าเกวียน ” เพราะสภาพที่ตั้งวัดเป็นท่าน้ำและมีหมู่เกวียนนำวัวควายลงกินน้ำที่ท่านี้ ภายในวัดมีโรงเรียนประถมศึกษาตั้งอยู่ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อ พ. ศ. ๒๓๖๙ เขตวิสุงคามสีมา กว้าง 4 เมตร ยาว ๑๒ เมตร  การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน คือ พระครูนิรันดร์สาธุกิจ ( ยมฐานวณฺโณ   (เนียมเล็ก) 

สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินที่ตั้งวัดมีเนื้อที่ ๒๕ ไร่ ๓ งาน ๘ ตารางวาโฉนดที่ดิน เลขที่ ๙๓๗๗    ที่ธรณีสงฆ์ จำนวน ๑ แปลง เนื้อที่ ๑๕ ไร่ ๒ งาน ๒๕ ตารางวา โฉนดที่ดิน เลขที่ ๔๔๘๙๑  

อาณาเขต

  • ทิศเหนือ: จดที่ดินเอกชน
  • ทิศใต้: จดที่ดินเอกชน 
  • ทิศตะวันออก: จดแม่น้ำเจ้าพระยา
  • ทิศตะวันตก: จดทางสาธารณะ

เจ้าอาวาส วัดยางขาว

พระครูนิรันดร์สาธุกิจ

วัตถุมงคล วัดยางขาว

มีพระประธานประจำอุโบสถ ปางสมาธิ 

ที่อยู่ วัดยางขาว

A: ตั้งอยู่ หมู่ที่ ๕ ตำบลยางขาว อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์
T: