วัดโนนโพธิ์

ประวัติ วัดโนนโพธิ์

วัดโนนโพธิ์ ตั้งวัดเมื่อวันที่ ๒๔ พฤศจิกายนพ. ศ. ๒๕๔๔ เดิมวัดนี้เป็นวัดร้าง ต่อมาได้มีพระรูปหนึ่งมาพัฒนาพื้นที่วัด และได้สร้างกุฏิหนึ่งหลัง ได้จัดตั้งเป็นสำนักสงฆ์โดยใช้ชื่อว่า“วัดโพธิ์ทอง” เมื่อปีพ.ศ. ๒๕๒๙ ต่อมาได้มีการยกวัดร้างขึ้นเป็นวัดมีพระภิกษุอยู่จำพรรษาเมื่อวันที่ ๒๔ พฤศจิกายนพ. ศ. ๒๕๔๓ และได้เปลี่ยนชื่อวัดเป็นวัดโนนโพธิ์มาจนถึงปัจจุบันนี้ การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน คือ พระอธิการสุรินทร์

ที่ดินที่ตั้งวัดมีเนื้อที่ ๕๑ ไร่ ๑ งาน ๙๔ ตารางวา โฉนดที่ดินเลขที่ ๒๑๕๖๖-๒๑๕๗๑

อาณาเขต

  • ทิศเหนือ: จดทางสาธารณะ
  • ทิศใต้: จดทางสาธารณะ
  • ทิศตะวันออก: จดทางสาธารณะ
  • ทิศตะวันตก: จดทางสาธารณะ

เจ้าอาวาส วัดโนนโพธิ์

พระอธิการสุรินทร์

วัตถุมงคล วัดโนนโพธิ์

มีพระประธานประจำศาลาการเปรียญ ปางมารวิชัย ขนาดหน้าตักกว้าง ๕๐ นิ้วสูง ๘๕ นิ้ว สร้างเมื่อพ.ศ. ๒๕๕๔

ที่อยู่ วัดโนนโพธิ์

A: บ้านโนนโพธิ์ หมู่ที่ ๕ ตำบลหนองเต่า อำเภอเก้าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์
T: