วัดวังหยวกใต้

ประวัติ วัดวังหยวกใต้

วัดวังหยวกใต้ ตั้งวัด เมื่อวันที่ ๑๐ เมษายนพ. ศ. ๒๕๔๐ พื้นที่ตั้งวัดเป็นที่ราบลุ่ม สภาพเป็นไร่นา พระอาจารย์ม่วง สฺมคฺโค นายอุดม สังข์เขียว นายสมนึก ไทรย์งาม นายหยด มั่นทรัพย์เป็นผู้ดำเนินการก่อสร้างวัด โดยนางเฉลียว บุญมาก ถวายที่ดินให้สร้างวัดจำนวน๔ ไร่ หลวงพ่อสุบินท์ร เตชปญฺโญ ได้ขอซื้อที่ดินเพิ่มอีก๒ไร่ การบริหารและปกครอง มีเจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน คือ พระใบฎีกาประชุม จนฺทสีโล

สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินที่ตั้งวัดมีเนื้อที่ ๖ ไร่ โฉนดที่ดินเลขที่ ๓๕๑๗  ศาลาการเปรียญ กว้าง ๙ เมตรยาว ๑๕ เมตรสร้าง เมื่อพ.ศ. ๒๕๓๐ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กกุฏิสงฆ์ จำนวน ๕ หลังเป็นอาคารไม้ ๕ หลัง วิหาร กว้าง ๑๕ เมตรยาว ๒๗ เมตรสร้าง เมื่อพ.ศ.๒๕๓๗ เป็นอาคารคอนกรีต

อาณาเขต

  • ทิศเหนือ: จุดที่ดินเอกชน
  • ทิศใต้: จุดที่ดินเอกชน
  • ทิศตะวันออก: จุดที่ดินเอกชน
  • ทิศตะวันตก: จุดที่ดินเอกชน

เจ้าอาวาส วัดวังหยวกใต้

พระใบฎีกาประชุม จนฺทสีโล

วัตถุมงคล วัดวังหยวกใต้

มีพระประธานประจำศาลาการเปรียญ ปางมารวิชัย ขนาดหน้าตักกว้าง ๓๐ นิ้วสูง ๕๒ นิ้วสร้าง เมื่อพ.ศ. ๒๕๔๕ 

ที่อยู่ วัดวังหยวกใต้

A: ตั้งอยู่เลขที่ ๕๙ หมู่ที่ ๖ ตำบลบ้านแก่ง อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์
T: