วัดใหม่พรสวรรค์

ประวัติ วัดใหม่พรสวรรค์

 วัดใหม่พรสวรรค์ ตั้งวัดเมื่อวันที่ ๑๗ มีนาคม พ. ศ. ๒๕๓๕ ได้ซื้อที่ดินทำทางเข้าวัดจำนวน ๑ งาน ๗๘ ตารางวา โฉนดที่ดิน เลขที่ ๕๑๙๗๓ 

 สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินที่ตั้งวัดมีเนื้อที่ ๑๐ ไร่ ๒๓ ตารางวา โฉนดที่ดิน เลขที่ ๒๙๒๐๘   มีที่ธรณีสงฆ์ จำนวน ๒ แปลง เนื้อที่ ๑๐ ไร่ ๒ งาน 9 ตารางวา โฉนดที่ดิน เลขที่ ๕๑๙๗๓   อาคารเสนาสนะประกอบด้วย  อุโบสถ กว้าง ๗ เมตร ยาว ๑๗. ๗๕ เมตร เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก  ศาลาการเปรียญ กว้าง ๑๔ เมตร ยาว ๒๔ เมตร เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ทรงไทย  หอสวดมนต์ กว้าง ๑๐ เมตร ยาว ๑๕ เมตร เป็นอาคารครึ่งตึกครึ่งไม้  กุฏิสงฆ์ จำนวน 5 หลัง เป็นอาคารไม้ ๔ หลัง เป็นอาคารครึ่งตึกครึ่งไม้ ๑ หลัง เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ๑ หลัง  ศาลาบำเพ็ญกุศล จำนวน ๑ หลัง เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก    นอกจากนี้มี หอระฆัง ๑ หลัง โรงครัว ๑ หลัง  

อาณาเขต

  • ทิศเหนือ: จดที่ดินเอกชน
  • ทิศใต้: จดทางสาธารณะ
  • ทิศตะวันออก: จดที่ดินเอกชน 
  • ทิศตะวันตก: จดที่ดินเอกชน

วัตถุมงคล วัดใหม่พรสวรรค์

มีพระประธานประจำศาลาการเปรียญ พระพุทธชินราชจำลอง ขนาดหน้าตักกว้าง ๒๙ นิ้ว สูง ๔๓ นิ้ว 

ที่อยู่ วัดใหม่พรสวรรค์

A: ตั้งอยู่บ้านใหม่พรสวรรค์ หมู่ที่ ๑๓ ตำบลเขากะลา อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์
T: