วัดเขาสามยอด

ประวัติ วัดเขาสามยอด

วัดเขาสามยอด ตั้งวัดเมื่อวันที่ ๒๙ ตุลาคม พ. ศ. ๒๕๑๑ ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ ๑๕ มกราคม พ. ศ. ๒๕๑๓ เขตวิสุงคามสีมา กว้าง ๒๖ เมตร ยาว ๔๐ เมตร 

สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินที่ตั้งวัดมีเนื้อที่ ๓๐ ไร่ ๒ งาน ๑ ตารางวา โฉนดที่ดินเลขที่ ๒๕๕๘๘-๒๕๕๘๙  

อาณาเขต

  • ทิศเหนือ: จดโรงเรียนเขาสามยอด
  • ทิศใต้: จดที่ดินเอกชน 
  • ทิศตะวันออก: จดภูเขาวงศ์
  • ทิศตะวันตก: จดทางสาธารณะ

วัตถุมงคล วัดเขาสามยอด

มีพระประธานประจำอุโบสถ ปางสมาธิ ขนาดหน้าตักกว้าง ๕๙ นิ้วสูง ๗๙ นิ้ว สร้างเมื่อ พ. ศ. ๒๕๑๑ พระประธานประจำศาลาการเปรียญ ปางสมาธิ ขนาดหน้าตักกว้าง ๕๙ นิ้ว สูง ๗๙ นิ้ว สร้างเมื่อ พ. ศ. ๒๕๕๐ 

ที่อยู่ วัดเขาสามยอด

A: ตั้งอยู่บ้านเขาสามยอด หมู่ที่ ๒ ตำบลเขากะลา อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์
T: