วัดเขาไม้เดน

ประวัติ วัดเขาไม้เดน

วัดเขาไม้เดน ตั้งวัดเมื่อ พ. ศ. ๒๔๖๒ โดยท่านปลัดเยี่ยม เป็นประธานในการสร้างวัดพร้อมด้วยอุบาสก อุบาสิกา และพ่อค้า พร้อมใจกันสร้างวัดขึ้น ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ ๒๙ พฤศจิกายนพ. ศ. ๒๕๕๐   การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน พระอธิการธีระศักดิ์ ธีรธมฺโม 

สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินที่ตั้งวัดมีเนื้อที่ ๑๘ ไร่ ๙๓ ตารางวา โฉนดที่ดิน เลขที่ ๑๖๕, ๙๓๗๙     มีที่ธรณีสงฆ์ จำนวน ๑ แปลง เนื้อที่ ๑๐ ไร่ ๑ งาน ๘๙ ตารางวา โฉนดที่ดิน เลขที่ ๕๑๐๑๙   อาคารเสนาสนะประกอบด้วย  อุโบสถ กว้าง ๓๐ เมตร ยาว ๔๕ เมตร สร้างเมื่อ พ. ศ. ๒๕๔๐   ศาลาการเปรียญ กว้าง ๓๐ เมตร ยาว ๒๐ เมตร สร้างเมื่อ พ. ศ. ๒๕๔๒ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก  กุฏิสงฆ์ จำนวน ๔ หลัง เป็นอาคารไม้ ๔ หลัง  วิหาร กว้าง ๓ เมตร ยาว 5 เมตร เป็นอาคารไม้ สร้างเมื่อ พ. ศ. ๒๕๒๘   ศาลาบำเพ็ญกุศล จำนวน ๑ หลัง สร้างเมื่อ พ. ศ. ๒๕๔๕ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก    นอกจากนี้มี ฌาปนสถาน ๑ หลัง หอระฆัง ๑ หลัง หอกลอง ๑ หลัง  

อาณาเขต

  • ทิศเหนือ: จดเขาไม้เดน
  • ทิศใต้: จดเขาไม้เดน
  • ทิศตะวันออก: จดทางสาธารณประโยชน์
  • ทิศตะวันตก: จดเขาไม้เดน

เจ้าอาวาส วัดเขาไม้เดน

พระอธิการธีระศักดิ์ ธีรธมฺโม

วัตถุมงคล วัดเขาไม้เดน

มีพระประธานประจำอุโบสถ ปางสมาธิ ขนาดหน้าตักกว้าง ๖๐ นิ้ว สูง ๑๒๐ นิ้ว สร้างเมื่อ พ. ศ. ๒๕๔๐ พระประธานประจำศาลาการเปรียญ ปางสมาธิ ขนาดหน้าตักกว้าง ๔๐ นิ้ว สูง ๘0 นิ้ว สร้างเมื่อ พ. ศ. ๒๕๔๐ 

ที่อยู่ วัดเขาไม้เดน

A: ตั้งอยู่หมู่ที่ ๘ ตำบลท่าน้ำอ้อย อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์
T: