วัดห้วยบง

ประวัติ วัดห้วยบง

วัดห้วยบง ตั้งวัดเมื่อวันที่ ๒๖ ธันวาคม พ. ศ. ๒๕๑๙ เดิมเป็นที่พักสงฆ์ ตั้งอยู่ในที่ลุ่มติดกับลำคลองห้วยบงห่างประมาณ ๓ กิโลเมตร  การบริหารและการปกครองมีเจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน คือ พระอธิการบุญสงวนศักดิ์ จิตปุญฺโญ 

สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินที่ตั้งวัดมีเนื้อที่ ๑๐ ไร่ ๑ งาน ๕๖ ตารางวา โฉนดที่ดินเลขที่ ๒๔๕๗๖   อาคารเสนาสนะ ประกอบด้วย  อุโบสถ กว้าง ๒๐ เมตร ยาว ๓๕ เมตร สร้างเมื่อ พ. ศ. ๒๕๓๙ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก  ศาลาการเปรียญ กว้าง ๑๓ เมตร ยาว ๒๔ เมตร สร้างเมื่อ พ. ศ. ๒๕๑๐ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก  หอสวดมนต์ กว้าง ๑๒ เมตร ยาว ๑๘ เมตร สร้างเมื่อ พ. ศ. ๒๕๕๔ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก  กุฏิสงฆ์ จำนวน ๒ หลัง เป็นอาคารครึ่งตึกครึ่งไม้  วิหารกว้าง ๙ เมตร ยาว ๔ เมตร สร้างเมื่อ พ. ศ. ๒๕๔๔ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กประดิษฐานหลวงพ่อเดิม  ศาลาอเนกประสงค์ กว้าง ๕ เมตร ยาว ๒๐ เมตร สร้างเมื่อ พ. ศ. ๒๕๕๓ เป็นอาคารไม้  ศาลาบำเพ็ญกุศล จำนวน ๑ หลัง สร้างเมื่อ พ. ศ. ๒๕๕๔ ศาลาธรรมสังเวชกว้าง ๑๖ เมตร ยาว ๓๒ เมตร สร้างเมื่อ พ. ศ. ๒๕๔๕ ศาลาเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา ราชินีกว้าง ๑๒ เมตร ยาว ๑๘ เมตร    นอกจากนี้มี ฌาปนสถาน ๑ หลัง หอระฆัง ๑ หลัง โรงครัว ๑ หลัง เรือนเก็บพัสดุ ๑ หลัง  

อาณาเขต

  • ทิศเหนือ: จดทางสาธารณะ
  • ทิศใต้: จดโรงเรียนบ้านห้วยบง
  • ทิศตะวันออก: จดถนนบ้านเขาขาดและบ้านหลัก ๑๙ 
  • ทิศตะวันตก: จดที่ดินเอกชน

เจ้าอาวาส วัดห้วยบง

พระอธิการบุญสงวนศักดิ์ จิตปุญฺโญ

วัตถุมงคล วัดห้วยบง

มีพระประธานประจำอุโบสถ ปางสมาธิ สร้างเมื่อ พ. ศ. ๒๕๓๙ พระประธานประจำศาลาการเปรียญ ปางสมาธิ สร้างเมื่อ พ. ศ. ๒๕๑๐   ปูชนียวัตถุอื่น ๆ พระพุทธรูปปูนปั้น, พระพุทธรูปทองเหลือง จำนวน ๒๕ องค์, พระพุทธรูปทองเหลืองขนาดเล็ก จำนวน ๕๐ องค์, รูปหล่อเหมือนหลวงปู่เทสก์ และหลวงพ่อเดิม, ธรรมมาส สร้างเมื่อ พ. ศ. ๒๕๕๙ 

ที่อยู่ วัดห้วยบง

A: ตั้งอยู่เลขที่ ๑ บ้านห้วยบง หมู่ที่ 9 ตำบลนิคมเขาบ่อแก้ว อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์
T: