วัดโกรกพระเหนือ

ประวัติ วัดโกรกพระเหนือ

วัดโกรกพระเหนือตั้งวัดเมื่อพ. ศ. ๒๓๐๔ การศึกษา        มีโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม        เปิดสอนเมื่อพ. ศ. ๒๕๒๙ การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน คือ พระครูนิวาตปุญญานุยุต

สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินที่ตั้งวัดมีเนื้อที่ ๓๕ ไร่ ๑ งาน ๑๐ ตารางวา

อาณาเขต

  • ทิศเหนือ: จดถนนสาธารณะเทศบาล ๘
  • ทิศใต้: จดถนนสาธารณะเทศบาล ๔
  • ทิศตะวันออก: จดถนนสาธารณะเทศบาล ๘
  • ทิศตะวันตก: จดถนนสาธารณะสายโกรกพระ-ปากน้ำโพ

เจ้าอาวาส วัดโกรกพระเหนือ

พระครูนิวาตปุญญานุยุต

วัตถุมงคล วัดโกรกพระเหนือ

มีพระประธานประจำอุโบสถ สมัยสุโขทัย ขนาดหน้าตักกว้าง ๔๔ นิ้วสูง ๕๙ นิ้ว สร้างเมื่อพ.ศ. ๒๕๑๓ พระประธานประจำศาลาการเปรียญ พระพุทธชินราชจำลอง ขนาดหน้าตักกว้าง ๖๐ นิ้วสูง ๘๘ นิ้วสร้างเมื่อพ.ศ. ๒๕๔๒ ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา พ.ศ. ๒๕๑๐ เขตวิสุงคามสีมากว้าง ๘๐ เมตรยาว ๖๐ เมตร ปูชนียวัตถุอื่น ๆ เจดีย์ ๓ องค์พระปรางค์ ๑ องค์

ที่อยู่ วัดโกรกพระเหนือ

A: เลขที่ ๑ หมู่ที่ ๓ ตำบลโกรกพระ อำเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์
T: