วัดศรีสวรรค์

ประวัติ วัดศรีสวรรค์

วัดศรีสวรรค์ ตั้งวัดเมื่อวันที่ ๑๙ ธันวาคม พ. ศ. ๒๕๔๘ 

สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินที่ตั้งวัดมีเนื้อที่ ๑๐ ไร่ ๒ งาน ๙๒ ตารางวา  อาคารเสนาสนะ ประกอบด้วย  ศาลาการเปรียญ กว้าง ๑๖ เมตร ยาว ๓๒ เมตร สร้างเมื่อ พ. ศ. ๒๕๑๙ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก  กุฏิสงฆ์ จำนวน ๓ หลัง เป็นอาคารไม้ ๑ หลัง อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ๒ หลัง  ศาลาบำเพ็ญกุศล จำนวน ๑ หลัง สร้างเมื่อ พ. ศ. ๒๕๕๓ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก    นอกจากนี้มี ฌาปนสถาน ๑ หลัง หอระฆัง ๑ หลัง 

อาณาเขต

  • ทิศเหนือ: จดที่ดินเอกชน
  • ทิศใต้: จดทางสาธารณะ
  • ทิศตะวันออก: จดโรงเรียนบ้านตะแบกงาม
  • ทิศตะวันตก: จดสระน้ำ

วัตถุมงคล วัดศรีสวรรค์

มีพระประธานประจำศาลาการเปรียญ ปางสมาธิ ขนาดหน้าตักกว้าง ๓๙ นิ้ว สูง ๘0 นิ้ว สร้าง เมื่อ พ. ศ. ๒๕๒๐ 

ที่อยู่ วัดศรีสวรรค์

A: ตั้งอยู่บ้านตะแบกงาม หมู่ที่ ๖ ตำบลวังซ่าน อำเภอแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์
T: