วัดวังซ่าน

ประวัติ วัดวังซ่าน

วัดวังซ่าน ตั้งวัดเมื่อวันที่ ๒๖ มกราคม พ. ศ. ๒๕๒๑ ตั้งอยู่ในย่านชุมชน เดิมที่เป็นที่ล่มส่วนหนึ่งเป็นป่าช้า และเป็นที่นาชาวบ้าน จึงได้มีการปรับพื้นที่มาโดยตลอดนายทองดี มานะ ยกเรือนให้ ๑ หลัง นายใหญ่แขงกสิกร ๑ หลัง และชาวบ้าน ช่วยกันบริจาคไม้และแปรรูปไม้เพื่อนำมาสร้างอาคารเสนาสนะ  การศึกษาศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดเปิดสอนเมื่อ พ. ศ. ๒๕๓๘   การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน คือ พระสมุห์สมพงษ์ สมจิตฺโต 

 สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินที่ตั้งวัดมีเนื้อที่ ๑๔ ไร่ ๓ งาน ๑๐ ตารางวา โฉนดที่ดินเลขที่ ๓๓๓๙   อาคารเสนาสนะ ประกอบด้วย  ศาลาการเปรียญ กว้าง ๑๕ เมตร ยาว ๒๕ เมตร สร้างเมื่อ พ. ศ. ๒๕๒๓ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก  หอสวดมนต์ กว้าง ๑๐ เมตร ยาว ๒๐ เมตร สร้างเมื่อ พ. ศ. ๒๕๓๔ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก  กุฏิสงฆ์ จำนวน ๙ หลัง เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ๙ หลัง  ศาลาบำเพ็ญกุศล จำนวน ๑ หลัง สร้างเมื่อ พ. ศ. ๒๕๔๐ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก    นอกจากนี้มี ฌาปนสถาน ๑ หลัง โรงครัว ๑ หลัง เรือนเก็บพัสดุ ๑ หลัง ห้องสมุดหลังห้องน้ำห้องสุขา ๔ หลัง (๓๐ หลัง)  

อาณาเขต

  • ทิศเหนือ: จดโรงเรียนบ้านวังซ่าน
  • ทิศใต้: จดลำเหมืองสาธารณประโยชน์
  • ทิศตะวันออก: จดทางสาธารณประโยชน์
  • ทิศตะวันตก: จดทางหลวงหมายเลข ๑๐๗๒ 

เจ้าอาวาส วัดวังซ่าน

พระสมุห์สมพงษ์ สมจิตฺโต

วัตถุมงคล วัดวังซ่าน

มีพระประธานประจำศาลาการเปรียญ ปางมารวิชัย ขนาดหน้าตักกว้าง ๕๙ นิ้ว สูง ๘๙ นิ้ว สร้างเมื่อ พ. ศ. ๒๕๓๒   ปูชนียวัตถุอื่น ๆ –มณฑปหลวงพ่อพวง 

ที่อยู่ วัดวังซ่าน

A: ตั้งอยู่เลขที่ ๑๖๐ / ๓๙ ถนนหนองเขน-เขาชนกัน หมู่ที่ 9 ตำบลวังซ่าน อำเภอแม่วงก์จังหวัดนครสวรรค์
T: