วัดบ้านเปราะ

ประวัติ วัดบ้านเปราะ

  วัดบ้านเปราะ ตั้งวัดเมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน พ. ศ. ๒๕๒๐ เดิมวัดบ้านเปราะตั้งอยู่บ้านเปราะ หมู่ที่ ๓ ตำบลวังซ่าน อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์มีนามตามหมู่บ้านโดยหลวงพ่อทองดี เป็นเจ้าอาวาสรูปแรก  การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน คือ พระอธิการยงยุทธ์ ปิยสีโล 

 สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินที่ตั้งวัดมีเนื้อที่ ๘ ไร่ ๓ ตารางวา น. ส. ๓ ก. เลขที่ ๐๒๑   อาคารเสนาสนะประกอบด้วย  ศาลาการเปรียญ กว้าง ๑๐ เมตร ยาว ๑๘ เมตร สร้างเมื่อ พ. ศ. ๒๕๒๐ เป็นอาคารไม้  หอสวดมนต์ กว้าง ๕ เมตร ยาว ๘ เมตร สร้างเมื่อ พ. ศ. ๒๕๒๒ เป็นอาคารไม้  กุฏิสงฆ์ จำนวน ๒ หลัง เป็นอาคารคอนเกรีตเสริมเหล็ก ๒ หลัง  วิหาร กว้าง ๔ เมตร ยาว ๗ เมตร สร้างเมื่อ พ. ศ. ๒๕๓๐     ศาลาบำเพ็ญกุศล จำนวน ๑ หลัง สร้างเมื่ อพ. ศ. ๒๕๓๐ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 

อาณาเขต

  • ทิศเหนือ: จดถนนสาธารณะ
  • ทิศใต้: จดถนนหลวงชนบท
  • ทิศตะวันออก: จดโรงเรียนบ้านเปราะ
  • ทิศตะวันตก: จดถนนสาธารณะ

เจ้าอาวาส วัดบ้านเปราะ

พระอธิการยงยุทธ์ ปิยสีโล

วัตถุมงคล วัดบ้านเปราะ

พระประธานประจำศาลาการเปรียญ ปางสมาธิ ขนาดหน้าตักกว้าง ๒๖ นิ้ว สูง ๗๒ นิ้ว สร้างเมื่อ พ. ศ. ๒๕๒๐ 

ที่อยู่ วัดบ้านเปราะ

A: ตั้งอยู่หมู่ที่ ๒ ตำบลวังซ่าน อำเภอแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์
T: ๐๘ ๙๘๓๙ ๕๑๖๘