วัดคลองสำราญ

ประวัติ วัดคลองสำราญ

วัดคลองสำราญ ตั้งวัดเมื่อวันที่ ๓๐ ธันวาคม พ. ศ. ๒๕๔๘ ชื่อเดิมคลองอีจานจึงตั้งชื่อใหม่ว่าคลองสำราญ  การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน คือ พระอธิการทัด ฐิตมโน 

 สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินที่ตั้งวัดมีเนื้อที่ ๗ ไร่ ๓๐ ตารางวา โฉนดที่ดินเลขที่ ๗๓๙  อาคารเสนาสนะประกอบด้วย  ศาลาการเปรียญ กว้าง ๑๔ เมตร ยาว ๑๔ เมตร สร้างเมื่อ พ. ศ. ๒๕๔๑ เป็นอาคารไม้  หอสวดมนต์ กว้าง ๑๖ เมตร ยาว ๑๗ เมตร สร้างเมื่อ พ. ศ. ๒๕๕๑ เป็นอาคารไม้  กุฏิสงฆ์ จำนวน ๑ หลัง เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก  ศาลาบำเพ็ญกุศล จำนวน ๑ หลัง สร้างเมื่อ พ. ศ. ๒๕๕๔ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก    นอกจากนี้มี ฌาปนสถาน ๑ หลัง

อาณาเขต

  • ทิศเหนือ: จดที่ดินเอกชน
  • ทิศใต้: จดที่ดินเอกชน 
  • ทิศตะวันออก: จดที่ดินเอกชน 
  • ทิศตะวันตก: จดทางสาธารณะ

เจ้าอาวาส วัดคลองสำราญ

พระอธิการทัด ฐิตมโน

วัตถุมงคล วัดคลองสำราญ

พระประธานประจำศาลาการเปรียญ ปางมารวิชัย ขนาดหน้าตักกว้าง ๕๙ นิ้ว สูง ๒๐๙ นิ้ว สร้างเมื่อ พ. ศ. ๒๕๓๒ 

ที่อยู่ วัดคลองสำราญ

A: ตั้งอยู่บ้านคลองสำราญ หมู่ที่ ๕ ตำบลวังซ่าน อำเภอแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์
T: