วัดคลองม่วงใต้

ประวัติ วัดคลองม่วงใต้

วัดคลองม่วงใต้ ตั้งวัดเมื่อวันที่ ๒๔ ธันวาคม พ. ศ. ๒๕๕๕ ได้รับอนุญาตให้สร้างวัด เมื่อวันที่ ๒๓ มีนาคม พ. ศ. ๒๕๕๔ โดยมีนายผ่อน เนียมสุ่ม เป็นผู้ได้รับอนุญาตให้สร้างและตั้งวัดและให้ใช้ชื่อวัดคลองม่วงใต้ 

 สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินที่ตั้งวัดมีเนื้อที่ ๙ ไร่ ๒ งาน ๖๓ ตารางวา โฉนดที่ดินเลขที่ ๒๕๕๗   อาคารเสนาสนะประกอบด้วย  ศาลาการเปรียญ กว้าง ๑๕ เมตร ยาว ๒๑ เมตร สร้างเมื่อ พ. ศ. ๒๕๓๙ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก  กุฏิสงฆ์ จำนวน ๗ หลัง เป็นอาคารไม้ ๒ หลัง เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ๕ หลัง    นอกจากนี้มี ฌาปนสถาน ๑ หลัง โรงครัว ๑ หลัง  

อาณาเขต

  • ทิศเหนือ: จดที่ดินเอกชน
  • ทิศใต้: จดที่ดินเอกชน 
  • ทิศตะวันออก: จดที่ดินเอกชน 
  • ทิศตะวันตก: จดที่ดินเอกชน

ที่อยู่ วัดคลองม่วงใต้

A: ตั้งอยู่บ้านคลองม่วง หมู่ ๑๒ ตำบลวังซ่าน อำเภอแม่วง จังหวัดนครสวรรค์
T: