วัดใหม่เจ้าพระยา

ประวัติ วัดใหม่เจ้าพระยา

 วัดใหม่เจ้าพระยา ตั้งวัดเมื่อวันที่ ๓๐ ธันวาคม พ. ศ. ๒๕๔๘ นายจรัญ นาคแดงได้บริจาคที่ดินสร้างวัด จำนวน ๑๕ ไร่ ๒ งาน และ ชาวบ้านได้สร้างกุฏิ ศาลา และเมรุ 

สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินที่ตั้งวัดมีเนื้อที่ ๑๕ ไร่ ๒ งาน ที่ดิน ส. ป. ก.   อาคารเสนาสนะประกอบด้วย  กุฏิสงฆ์จำนวน ๕ หลัง เป็นอาคารไม้  วิหาร เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก    นอกจากนี้มี ฌาปนสถาน ๑ หลัง 

อาณาเขต

  • ทิศเหนือ: จดที่ดินเอกชน
  • ทิศใต้: จดที่ดินเอกชน 
  • ทิศตะวันออก: จดถนนสาธารณะ
  • ทิศตะวันตก: จดชุมชน

วัตถุมงคล วัดใหม่เจ้าพระยา

มีพระประธานประจำศาลาการเปรียญ ปางมารวิชัย 

ที่อยู่ วัดใหม่เจ้าพระยา

A: ตั้งอยู่บ้านใหม่เจ้าพระยา หมู่ที่ ๑๕ ตำบลแม่เล่ย์ อำเภอแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์
T: