วัดหนองไม้ใต้

ประวัติ วัดหนองไม้ใต้

 วัดหนองไม้ใต้ ตั้งวัดเมื่อวันที่ ๕ มิถุนายนพ. ศ. ๒๕๕๐ ในปี พ. ศ. ๒๕๑๖ นายทองคำและนางทองคำ เกรงทาได้บริจาคที่ดินเพื่อสร้างวัด  การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน คือ พระอธิการสิงห์ กลฺยาโณ 

สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินที่ตั้งวัดมีเนื้อที่ ๑๖ ไร่ ๓ งาน ๖๕ ตารางวา ที่ดินสปก. / สธ ๕ ก. น. ส. ๓ เลขที่ ๒๐  มีที่ธรณีสงฆ์ จำนวน ๑ แปลง เนื้อที่ ๑๖ ไร่ ๓ งาน ๖๕ ตารางวา ที่ดินสปก. / สธ ๕ ก. น. ส. ๓ เลขที่ ๒๐   อาคารเสนาสนะประกอบด้วย  ศาลาการเปรียญ กว้าง ๑๒ เมตร ยาว ๒๐ เมตร สร้างเมื่อ พ. ศ. ๒๕๓๗ เป็นอาคารไม้ทรงไทย  กุฏิสงฆ์ จำนวน ๖ หลังเป็นอาคารครึ่งตึกครึ่งไม้ ๖ หลัง  นอกจากนี้มีหอระฆัง ๑ หลัง  

อาณาเขต

  • ทิศเหนือ: จดทางสาธารณะ
  • ทิศใต้: จดคลองสาธารณะ
  • ทิศตะวันออก: จดที่ดินเอกชน 
  • ทิศตะวันตก: จดที่ดินเอกชน

เจ้าอาวาส วัดหนองไม้ใต้

พระอธิการสิงห์ กลฺยาโณ

วัตถุมงคล วัดหนองไม้ใต้

 มีพระประธานประจำศาลาการเปรียญ ปางสมาธิ ขนาดหน้าตักกว้าง ๒๖ นิ้ว สูง ๓๕ นิ้ว สร้างเมื่อ พ. ศ. ๒๕๓๕ จำนวน ๒ องค์  ปูชนียวัตถอื่น ๆ พระประธานประจำศาลาการเปรียญ ปางประทานพร ขนาดหน้าตักกว้าง ๒๕ นิ้ว สูง ๓๖ นิ้ว, พระพุทธรูปปางประทานพร 

ที่อยู่ วัดหนองไม้ใต้

A: ตั้งอยู่บ้านหนองไม้ใต้ หมู่ที่ ๑๗ ตำบลแม่เล่ย์ อำเภอแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์
T: ๐๘ ๒๑๗๔ ๕๒๓๕