วัดสามแยกพัฒนา

ประวัติ วัดสามแยกพัฒนา

วัดสามแยกพัฒนา ตั้งวัดเมื่อวันที่ ๒๐ เมษายนพ. ศ. ๒๕๕๐ นางสม วงค์จีนแสงได้บริจาคที่ดินจำนวน ๕ ไร่ มีชาวบ้านร่วมกันบริจาคเงินซื้อที่ดินของนางสม เพิ่มอีกรวมเป็น ๑๕ ไร่ โดยมีอดีตผู้ใหญ่บุญชู บุกบุญ เป็นคนชักชวนพี่น้องชาวบ้านสามแยก เริ่มสร้างเป็นที่พักสงฆ์ขึ้นมีกุฏิศาลาหลังเล็ก ๆ มีหลวงตาแสวงและพระภิกษุอยู่จำพรรษา ๒ องค์  การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน คือพระทับทิม สุทฺธจิตฺโต 

 สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินที่ตั้งวัดมีเนื้อที่ ๑๔ ไร่ ๓ งาน  มีที่ธรณีสงฆ์ จำนวน ๑ แปลง เนื้อที่ ๑ ไร่ ๑ งาน  อาคารเสนาสนะประกอบด้วย  ศาลาการเปรียญ กว้าง ๑๖ เมตร ยาว ๒๐ เมตร สร้างเมื่อ พ. ศ. ๒๕๓๓ เป็นอาคารไม้ ทรงไทย  หอสวดมนต์ กว้าง ๑๒ เมตร ยาว ๑๔ เมตร สร้างเมื่อ พ. ศ. ๒๕๕๓ เป็นอาคารครึ่งตึกครึ่งไม้  กุฏิสงฆ์ จำนวน ๒ หลัง เป็นอาคารไม้ ๑ หลัง เป็นอาคารครึ่งตึกครึ่งไม้ ๑ หลัง  วิหาร สร้างเมื่อ พ. ศ. ๒๕๕๔ กว้าง ๓ เมตร ยาว ๕ เมตร เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก  ศาลาอเนกประสงค์ กว้าง 6 เมตร ยาว ๑๖ เมตร สร้างเมื่อ พ. ศ. ๒๕๕๓ เป็นอาคารไม้  ศาลาบำเพ็ญกุศล จำนวน ๑ หลัง สร้างเมื่อ พ. ศ. ๒๕๕๑ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก    นอกจากนี้มี ฌาปนสถาน ๑ หลัง หอระฆัง ๑ หลัง โรงครัว ๑ หลัง เรือนเก็บพัสดุ ๑ หลัง 

อาณาเขต

  • ทิศเหนือ: จดที่ดินเอกชน
  • ทิศใต้: จดที่ดินเอกชน 
  • ทิศตะวันออก: จดที่ดินเอกชน 
  • ทิศตะวันตก: จดที่ดินเอกชน

เจ้าอาวาส วัดสามแยกพัฒนา

พระทับทิม สุทฺธจิตฺโต

วัตถุมงคล วัดสามแยกพัฒนา

 มีพระประธานประจำศาลาการเปรียญ ปางสมาธิ ขนาดหน้าตักกว้าง ๔๒ นิ้ว สูง ๗๐ นิ้ว สร้างเมื่อ พ. ศ. ๒๕๓๖ 

ที่อยู่ วัดสามแยกพัฒนา

A: ตั้งอยู่บ้านสามแยก หมู่ที่ ๑๐ ตำบลแม่เล่ย์ อำเภอแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์
T: