วัดศรีเจริญธรรม (มอสาม)

ประวัติ วัดศรีเจริญธรรม (มอสาม)

 วัดศรีเจริญธรรม (มอสาม) ตั้งวัดเมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน พ. ศ. ๒๕๕๐ โดยมีนายธวัชชัย ชำนาญหมอเป็นผู้ได้รับอนุญาตให้สร้างวัดและตั้งวัด มีนามว่า “ วัดศรีเจริญธรรม (มอสาม) ” 

สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินที่ตั้งวัดมีเนื้อที่ ๓๐ ไร่ ที่ดิน ส. ป. ก. ๔-๐๑ ก  อาคารเสนาสนะประกอบด้วย  ศาลาการเปรียญ กว้าง ๑๖ เมตร ยาว ๒๐ เมตร สร้างเมื่อ พ. ศ. ๒๕๒๔ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก  กุฏิสงฆ์ จำนวน ๔ หลัง เป็นอาคารไม้ ๑ หลัง อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ๓ หลัง  ศาลาบำเพ็ญกุศล จำนวน ๑ หลัง สร้างเมื่อ พ. ศ. ๒๕๓๐ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก    นอกจากนี้มี ฌาปนสถาน ๑ หลัง หอระฆัง ๑ หลัง โรงครัว ๑ หลัง 

อาณาเขต

  • ทิศเหนือ: จดทางสาธารณะ
  • ทิศใต้: จดคลองสาธารณะ
  • ทิศตะวันออก: จดที่ดินเอกชน 
  • ทิศตะวันตก: จดที่ดินเอกชน

วัตถุมงคล วัดศรีเจริญธรรม (มอสาม)

 มีพระประธานประจำศาลาการเปรียญ ปางสมาธิ ขนาดหน้าตักกว้าง ๔๐ นิ้ว สูง ๒๐๐ นิ้ว

ที่อยู่ วัดศรีเจริญธรรม (มอสาม)

A: ตั้งอยู่บ้านมอสาม หมู่ที่ ๓ ตำบลแม่เลย์ อำเภอแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์
T: