วัดยอดห้วยแก้ว

ประวัติ วัดยอดห้วยแก้ว

 วัดยอดห้วยแก้ว ตั้งวัดเมื่อวันที่ ๓๐ ธันวาคม พ. ศ. ๒๕๔๘ พ. ศ. ๒๕๐๕ หลวงท้าวได้เดินธุดงค์และเห็นว่าญาติโยมมีความศรัทธา จึงได้ตั้งสำนักสงฆ์ขึ้น มีนามว่า สำนักสงฆ์ยอดห้วยแก้วมีญาติโยมศรัทธาบริจาคที่ดินสร้างวัดจำนวน ๑๕ ไร่ ต่อมาปี พ. ศ. ๒๕๔๕ จึงได้ดำเนินการขออนุญาตตั้งเป็นวัด 

สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินที่ตั้งวัดมีเนื้อที่ ๑๕ ไร่ เป็นที่ดิน ส. ป. ก. ๕-0๑    ที่ธรณีสงฆ์ จำนวน ๒ แปลง เนื้อที่ ๕๗ ไร่ เป็นที่ดิน ส. ป. ก. ๔-๐๑   อาคารเสนาสนะ ประกอบด้วย  ศาลาการเปรียญ กว้าง ๑๕ เมตร ยาว ๒๕ เมตร สร้างเมื่อ พ. ศ. ๒๕๒๐ เป็นอาคารไม้ ทรงไทย  กุฏิสงฆ์ จำนวน ๑๐ หลัง เป็นอาคารไม้ ๗ หลัง อาคารครึ่งตึกครึ่งไม้ ๓ หลัง  วิหาร กว้าง ๕ เมตร ยาว ๘ เมตร สร้างเมื่อ พ. ศ. ๒๕๒๓ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก  นอกจากนี้มี ฌาปนสถาน ๑ หลัง โรงครัว ๑ หลัง 

อาณาเขต

  • ทิศเหนือ: จดทางสาธารณะ
  • ทิศใต้: จดป่าสงวนและชุมชน
  • ทิศตะวันออก: จดที่ดินเอกชน 
  • ทิศตะวันตก: จดถนนสาธารณะ

วัตถุมงคล วัดยอดห้วยแก้ว

มีพระประธานประจำศาลาการเปรียญ ปางมารวิชัย ขนาดหน้าตักกว้าง ๕๙ นิ้ว สูง ๗๙ นิ้ว สร้างเมื่อ พ. ศ. ๒๕๔๙ 

ที่อยู่ วัดยอดห้วยแก้ว

A: ตั้งอยู่บ้านยอดห้วยแก้ว หมู่ที่ ๒๐ ตำบลแม่เลย์ อำเภอแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์
T: