วัดมอสวรรค์เทพนิมิต

ประวัติ วัดมอสวรรค์เทพนิมิต

 วัดมอสวรรค์เทพนิมิต ตั้งวัดเมื่อวันที่ ๒๔ ธันวาคม พ. ศ. ๒๕๕๕ ได้รับอนุญาตให้สร้างวัด เมื่อวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ พ. ศ. ๒๕๕๔ โดยมีนายวุ่น สุขมามอญ เป็นผู้ได้รับอนุญาตให้สร้างวัดและตั้งวัดโดยใช้ชื่อว่า   “ วัดมอสวรรค์เทพนิมิต ” 

สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินที่ตั้งวัดมีเนื้อที่ ๑๕ ไร่ โฉนดที่ดิน เลขที่ สปก. ๔-๓๑ ก. อาคารเสนาสนะ ประกอบด้วย  ศาลาการเปรียญ กว้าง ๑๖ เมตร ยาว ๑๖ เมตร สร้างเมื่อ พ. ศ. ๒๕๔๓ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก  กุฏิสงฆ์ จำนวน ๕ หลัง เป็นอาคารไม้ ๒ หลัง เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ๓ หลัง  วิหาร สร้างเมื่อ พ. ศ. ๒๕๕๐ กว้าง ๘ เมตร ยาว ๑๒ เมตร เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก    นอกจากนี้มี ฌาปนสถาน ๑ หลัง 

อาณาเขต

  • ทิศเหนือ: จดทางสาธารณะ
  • ทิศใต้: จดเขตป่าสงวน
  • ทิศตะวันออก: จดทางสาธารณะ
  • ทิศตะวันตก: จดที่ดินเอกชน

ที่อยู่ วัดมอสวรรค์เทพนิมิต

A: ตั้งอยู่บ้านมอสวรรค์ หมู่ที่ ๗ ตำบลแม่เล่ย์ อำเภอแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์
T: