วัดปางมะกอ

ประวัติ วัดปางมะกอ

วัดปางมะกอ ตั้งวัดเมื่อวันที่ ๓๐ ธันวาคม พ. ศ. ๒๕๔๘   การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน คือ พระอธิการทองคำ อินฺทวณฺโณ 

สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินที่ตั้งวัดมีเนื้อที่ ๙ ไร่ ๒ งาน ที่ดิน ส. ป. ก. ๔-๐๑ ก.     ที่ธรณีสงฆ์ จำนวน ๑ แปลง เนื้อที่ ๑๒ ไร่   อาคารเสนาสนะ ประกอบด้วย  ศาลาการเปรียญ กว้าง ๑๔ เมตร ยาว ๒๔ เมตร สร้างเมื่อ พ. ศ. ๒๕๔๓ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก  หอสวดมนต์ กว้าง ๑๐ เมตร ยาว ๑๒ เมตร สร้างเมื่อ พ. ศ. ๒๕๔๗ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก  กุฏิสงฆ์ จำนวน ๓ หลัง เป็นอาคารไม้ ๒ หลัง เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ๑ หลัง  ศาลาบำเพ็ญกุศล จำนวน ๑ หลังสร้างเมื่อ พ. ศ. ๒๕๓๗ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก    นอกจากนี้มีอาคารเสนาสนะต่าง ๆ ดังนี้ คือ ฌาปนสถาน ๑ หลัง  

อาณาเขต

  • ทิศเหนือ: จดที่ดินของนายเอก สนธิรอด
  • ทิศใต้: จดที่ดินของนายมา เททะเรศ
  • ทิศตะวันออก: จดที่ดินของนางสุรีย์ โชคจีรัง
  • ทิศตะวันตก: จดทางสาธารณประโยชน์

เจ้าอาวาส วัดปางมะกอ

พระอธิการทองคำ อินฺทวณฺโณ

วัตถุมงคล วัดปางมะกอ

มีพระประธานประจำศาลาการเปรียญ ปางสมาธิ ขนาดหน้าตักกว้าง ๔๐ นิ้ว สูง ๘๐ นิ้ว สร้างเมื่อพ. ศ. ๒๕๓๕   ปูชนียวัตถุอื่น ๆ องค์พระธาตุเจดีย์ 

ที่อยู่ วัดปางมะกอ

A: ตั้งอยู่เลขที่ ๑๖๔ บ้านปางมะกอหมู่ที่ ๒ ตำบลแม่เลย์ อำเภอแม่วงก์จังหวัดนครสวรรค์
T: ๐๘ ๙๒๖๘ ๑๙๗๖