วัดหนองเย็นสามัคคี

ประวัติ วัดหนองเย็นสามัคคี

วัดหนองเย็นสามัคคี ตั้งวัดเมื่อวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ พ. ศ. ๒๕๕๒ โดยมีนายใหญ่ เมืองปักและชาวบ้านร่วมกันก่อสร้างวัด  การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน คือ พระอธิการบัญชา จิตสาสโน 

สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินสปก. ๕-๔๓ ที่ ๑๗๔ / ๒๕๔๗ อาคารเสนาสนะ ประกอบด้วย  ศาลาการเปรียญ กว้าง ๓๐ เมตร ยาว ๗๘ เมตร สร้างเมื่อ พ. ศ. ๒๕๔๓ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กทรงไทย  กุฏิสงฆ์ จำนวน ๕ หลัง เป็นอาคารไม้ ๓ หลัง เป็นอาคารครึ่งตึกครึ่งไม้ ๒ หลัง  ศาลาบำเพ็ญกุศล จำนวน ๑ หลัง สร้างเมื่อ พ. ศ. ๒๕๕๔ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก    นอกจากนี้มี ฌาปนสถาน ๑ หลัง โรงครัว ๑ หลัง 

อาณาเขต

  • ทิศเหนือ: จดที่ดินเอกชน
  • ทิศใต้: จดถนนสาธารณะ
  • ทิศตะวันออก: จดถนนสาธารณะ
  • ทิศตะวันตก: จดถนนสาธารณะ

เจ้าอาวาส วัดหนองเย็นสามัคคี

พระอธิการบัญชา จิตสาสโน

วัตถุมงคล วัดหนองเย็นสามัคคี

 มีพระประธานประจำศาลาการเปรียญ ปางสมาธิ ขนาดหน้าตักกว้าง ๑๕๐ นิ้ว สูง ๒๕๐ นิ้ว สร้างเมื่อ พ. ศ. ๒๕๔๔  

ที่อยู่ วัดหนองเย็นสามัคคี

A: ตั้งอยู่บ้านลานตะแบก หมู่ที่ ๗ ตำบลแม่วงก์ อำเภอแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์
T: ๐๘ ๐๑๑๕ ๗๒๖๗