วัดหนองอ้ายสา

ประวัติ วัดหนองอ้ายสา

 วัดหนองอ้ายสา ตั้งวัดเมื่อวันที่ ๓๐ ธันวาคม พ. ศ. ๒๕๔๘ โดยนายสมจิตร นายบัว นายสอน พิจิตอาด ได้บริจาคที่ดินสร้างวัดจำนวน ๒๐ ไร่ ๑ งาน นายเทียง แสงอาวุธ ผู้ใหญ่บ้าน จึงได้ประชุมชาวบ้านให้ร่วมแรงร่วมใจกันสร้างวัด ขึ้นเริ่มแรกได้สร้างศาลาและกุฏิ จำนวน ๑ หลัง นิมนต์พระแสวงมาจำพรรษาอยู่ได้ประมาณ ๓ ปี ได้ย้ายไปอยู่ที่อื่น ต่อมาพระจำลองสมมูลมาอยู่จำพรรษาได้นำชาวบ้านสร้างกุฏิ ๑ หลัง เมรุ ศาลาธรรมสังเวชยังไม่แล้วเสร็จ ได้มรณภาพลงพระบรรจงมาอยู่จำพรรษาจนถึง ๕ พรรษา และรักษาการแทนเจ้าอาวาสจนถึงปัจจุบัน ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่ ๒๐ กันยายน พ. ศ. ๒๕๕๐ เขตวิสุงคามสีมา กว้าง ๒๐ เมตร ยาว ๔๐ เมตร 

 สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินที่ตั้งวัดมีเนื้อที่ ๒๐ ไร่ ๑ งาน  อาคารเสนาสนะประกอบด้วย  อุโบสถ กว้าง ๗ เมตร ยาว ๒๐ เมตร สร้างเมื่อ พ. ศ. ๒๕๓๘ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก  ศาลาการเปรียญ กว้าง ๑๖ เมตร ยาว ๒๔ เมตร สร้างเมื่อ พ. ศ. ๒๕๓๔ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กทรงไทย    กุฏิสงฆ์ จำนวน ๓ หลัง เป็นอาคารครึ่งตึกครึ่งไม้นอกจากนี้มีโรงครัว ๑ หลัง เรือนเก็บพัสดุ ๒ หลัง 

อาณาเขต

  • ทิศเหนือ: จดทางสาธารณะ
  • ทิศใต้: จดคลองสาธารณะ
  • ทิศตะวันออก: จดทางสาธารณะ
  • ทิศตะวันตก: จดที่ดินเอกชน

วัตถุมงคล วัดหนองอ้ายสา

 มีพระประธานประจำอุโบสถ สร้างเมื่อ พ. ศ. ๒๕๔๙ พระประธานประจำศาลาการเปรียญขนาดหน้าตักกว้าง ๕๓ นิ้ว สูง ๕๒ นิ้ว สร้างเมื่อ พ. ศ. ๒๕๔๓  

ที่อยู่ วัดหนองอ้ายสา

A: ตั้งอยู่บ้านหนองอ้ายสา หมู่ที่ ๙ ตำบลแม่วงก์ อำเภอแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์
T: