วัดไร่ไทรทอง

ประวัติ วัดไร่ไทรทอง

วัดลานตะแบกตั้งวัดเมื่อวันที่ ๕ มิถุนายน พ. ศ. ๒๕๕๐ ประชาชนเห็นว่าน่าจะสร้างวัดขึ้นในหมู่บ้านลานตะแบก จึงได้ร่วมกันก่อสร้างวัดขึ้น  การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน คือ พระอธิการยงยุทธ ปิยสีโล 

 สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินที่ตั้งวัดมีเนื้อที่ ๑๕ ไร่ ที่ดิน สปก. ๔-๓๑   อาคารเสนาสนะประกอบด้วย  ศาลาการเปรียญ กว้าง ๑๕ เมตร ยาว ๒๐ เมตร สร้างเมื่อ พ. ศ. ๒๕๔๐ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก  กุฏิสงฆ์ จำนวน ๕ หลัง อาคารครึ่งตึกครึ่งไม้ ๕ หลัง     วิหาร กว้าง ๓ เมตร ยาว ๓ เมตร เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 

อาณาเขต

  • ทิศเหนือ: จดคลอง
  • ทิศใต้: จดที่ดินเอกชน 
  • ทิศตะวันออก: จดทางสาธารณะ
  • ทิศตะวันตก: จดที่ดินเอกชน

เจ้าอาวาส วัดไร่ไทรทอง

พระเสรี ปญฺญาสาโร

ที่อยู่ วัดไร่ไทรทอง

A: ตั้งอยู่เลขที่ ๕๙ บ้านไร่ไทรทอง หมู่ที่ ๕ ตำบลแม่วงก์ อำเภอแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์
T: