วัดถังแดง

ประวัติ วัดถังแดง

วัดถังแดง ตั้งวัดเมื่อวันที่ ๑๖ มกราคม พ. ศ. ๒๕๕๕ โดยมีนายอยู่ จะเติมโต กับนายแสวง เด็กสูงเนิน เป็นผู้นำชาวบ้านในการซื้อที่ดินเพื่อสร้างวัดถังแดง มีชื่อตามหมู่บ้านว่า “ วัดถังแดง ” 

สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินที่ตั้งวัดมีเนื้อที่ ๑๔ ไร่ ๑ งาน ๒๖ ตารางวา ที่ดิน สปก. ๔-๓๑ ก. เลขที่ ๑๐๙ / ๒๕๔๗   อาคารเสนาสนะประกอบด้วย  ศาลาการเปรียญ กว้าง ๑๖ เมตร ยาว ๒๐ เมตร สร้างเมื่อ พ. ศ. ๒๕๓๗ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก  กุฏิสงฆ์ จำนวน ๔ หลัง เป็นอาคารไม้ ๔ หลัง     นอกจากนี้มีโรงครัว ๑ หลัง  

อาณาเขต

  • ทิศเหนือ: จดถนนสาธารณะ
  • ทิศใต้: จดถนนสาธารณะ
  • ทิศตะวันออก: จดที่ดินเอกชน 
  • ทิศตะวันตก: จดที่ดินเอกชน

วัตถุมงคล วัดถังแดง

มีพระประธานประจำศาลาการเปรียญ ปางมารวิชัย ขนาดหน้าตักกว้าง ๕๑ นิ้ว สูง ๗๑ นิ้ว 

ที่อยู่ วัดถังแดง

A: ตั้งอยู่บ้านถังแดง หมู่ที่ ๔ ตำบลแม่วงก์ อำเภอแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์
T: