วัดหนองปล้องสามัคคีธรรม

ประวัติ วัดหนองปล้องสามัคคีธรรม

วัดหนองปล้องสามัคคีธรรม ตั้งวัดเมื่อวันที่ ๑๑ มีนาคม พ. ศ. ๒๕๕๔ โดยมีนายจำรัส นางหยาด บุญมา เป็นผู้บริจาคที่ดินเพื่อสร้างวัด พระปรีชา สุทฺธจิตฺโต เป็นผู้นำในการสร้างวัดร่วมกับชาวบ้านหนองปล้อง 

สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินที่ตั้งวัดมีเนื้อที่ ๑๒ ไร่ ๑ งาน ๔๑ ตารางวา ที่ดิน ส. ป. ก. ๔-๓๑ ก.  ที่ธรณีสงฆ์ จำนวน ๑ แปลง เนื้อที่ ๘ ไร่ ๒ งาน ๐๒ ตารางวา ที่ดิน ส. ป. ก. ๔-๐๑ ข เลขที่ ๖๖๐๕   อาคารเสนาสนะประกอบด้วย  ศาลาการเปรียญ กว้าง ๑๔ เมตร ยาว ๒๐ เมตร สร้างเมื่อ พ. ศ. ๒๕๓๒ เป็นอาคารไม้ทรงไทยประยุกต์  กุฏิสงฆ์ จำนวน ๔ หลัง เป็นอาคารไม้ ๒ หลัง เป็นอาคารครึ่งตึกครึ่งไม้ ๑ หลัง เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ๑ หลัง    นอกจากนี้ มีฌาปนสถาน ๑ หลัง 

อาณาเขต

  • ทิศเหนือ: จดที่ดินเอกชน
  • ทิศใต้: จดที่ดินเอกชน 
  • ทิศตะวันออก: จดที่ดินเอกชน 
  • ทิศตะวันตก: จดทางหลวงหมายเลข ๓๕๐๔ ลานสัก-เขาชนกัน

วัตถุมงคล วัดหนองปล้องสามัคคีธรรม

มีพระประธานประจำศาลาการเปรียญ ปางมารวิชัย สร้างเมื่อ พ. ศ. ๒๕๕๕   ปูชนียวัตถุอื่น ๆ รูปหล่อพระพุทธรูป ปางอุ้มบาตรสูง ๒. ๕ เมตรจำนวน ๑ องค์ 

ที่อยู่ วัดหนองปล้องสามัคคีธรรม

A: ตั้งอยู่บ้านหนองปล้อง หมู่ที่ ๑๑ ตำบลเขาชนกัน อำเภอแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์
T: