วัดสีมาราม

ประวัติ วัดสีมาราม

วัดสีมาราม ตั้งวัดเมื่อวันที่ ๒๗ สิงหาคม พ. ศ. ๒๕๑๙ ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ ๕ พฤศจิกายน พ. ศ. ๒๕๒๓ 

ที่อยู่ วัดสีมาราม

A: ตั้งอยู่หมู่ที่ ๘ ตำบลเขาชนกัน อำเภอแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์ สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย
T: