วัดวังชุมพร

ประวัติ วัดวังชุมพร

วัดวังชุมพร ตั้งวัดเมื่อวันที่ ๓๐ ธันวาคม พ. ศ. ๒๕๔๘ โดยชาวบ้านได้ร่วมกัน แผ้วถางป่า ดำเนินการก่อสร้างอาคารเสนาสนะและสละทุนทรัพย์สร้างวัด  การศึกษาเปิดเรียนนักธรรมชั้นตรี ชั้นโท ชั้นเอกเปิดสอนตั้งแต่ พ. ศ. ๒๕๓๐   การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน คือ พระขึ้น ปัญญาทีโป 

 สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินที่ตั้งวัดมีเนื้อที่ ๑๕ ไร่  อาคารเสนาสนะประกอบด้วย  อุโบสถ กว้าง ๑๒ เมตร ยาว ๓๔ เมตร สร้างเมื่อ พ. ศ. ๒๕๔๘   ศาลาการเปรียญ กว้าง ๑๘ วา เมตร ยาว ๒๒ วา เมตร สร้างเมื่อ พ. ศ. ๒๕๓๐ เป็นอาคารทรงไทย  ศาลาบำเพ็ญกุศล จำนวน ๑ หลัง สร้างเมื่อ พ. ศ. ๒๕๓๐     นอกจากนี้มี ฌาปนสถาน ๑ หลัง โรงครัว ๑ หลัง เรือนเก็บพัสดุ ๑ หลัง 

อาณาเขต

  • ทิศเหนือ: จดถนนสายลาดยาวเขาชนกัน
  • ทิศใต้: จดที่ดินเอกชน
  • ทิศตะวันออก: จดที่ดินเอกชน
  • ทิศตะวันตก: จดภูเขา

เจ้าอาวาส วัดวังชุมพร

พระขึ้น ปัญญาทีโป

วัตถุมงคล วัดวังชุมพร

มีพระประธานประจำอุโบสถ พระพุทธชินราชจำลอง ขนาดหน้าตักกว้าง ๖ นิ้ว สูง ๓ นิ้ว สร้างเมื่อ พ. ศ. ๒๕๓๘ พระประธานประจำศาลาการเปรียญ พระพุทธชินราชจำลอง ขนาดหน้าตักกว้าง ๖ ศอก นิ้ว สูง ๓ วา นิ้ว สร้างเมื่อ พ. ศ. ๒๕๒๐  

ที่อยู่ วัดวังชุมพร

A: ตั้งอยู่บ้านวังชุมพร หมู่ที่ ๗ ตำบลเขาชนกัน อำเภอแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์
T: