วัดทุ่งรวงทอง

ประวัติ วัดทุ่งรวงทอง

วัดทุ่งรวงทอง ตั้งวัดเมื่อวันที่ ๓๐ ธันวาคม พ. ศ. ๒๕๔๘ ชาวบ้านทุ่งรวงทอง ได้พร้อมใจกันสร้างที่พักสงฆ์ขึ้น ตั้งแต่วันที่ ๑๕ เมษายน พ. ศ. ๒๕๒๘ โดยมีผู้บริจาคที่ดิน คือ นายแสวง สร้อยจู ต่อมาได้ขออนุญาตสร้างวัด และได้รับอนุญาตให้สร้างวัด เมื่อวันที่ ๒๙ เมษายนพ. ศ. ๒๕๔๘ โดยตั้งชื่อวัดตามชื่อหมู่บ้านว่า “ วัดทุ่งรวงทอง ” เมื่อวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๔๘ เป็นต้นมา  การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน คือ พระอธิการสมบูรณ์ จนฺทสาโร 

สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินที่ตั้งวัดมีเนื้อที่ ๗ ไร่ ๒ งาน ๔๕ ตารางวา ที่ดิน ส. ป. ก. ๔-๓๑ ก. แปลงที่ ๒๐ กลุ่มที่ ๒๒๔๖   อาคารเสนาสนะประกอบด้วย  ศาลาการเปรียญ กว้าง ๑๒ เมตร ยาว ๑๕ เมตร สร้างเมื่อ พ. ศ. ๒๕๔๘ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก  กุฏิสงฆ์ จำนวน ๕ หลัง เป็นอาคารไม้ ๔ หลัง อาคารครึ่งตึกครึ่งไม้ ๑ หลัง  ศาลาบำเพ็ญกุศล จำนวน ๑ หลัง สร้างเมื่อ พ. ศ. ๒๕๕๓ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก    นอกจากนี้มี ฌาปนสถาน ๑ หลัง 

อาณาเขต

  • ทิศเหนือ: จดลำคลอง
  • ทิศใต้: จดที่ดินของชาวบ้าน
  • ทิศตะวันออก: จดทางสาธารณะ
  • ทิศตะวันตก: จดที่ดินของชาวบ้าน

เจ้าอาวาส วัดทุ่งรวงทอง

พระอธิการสมบูรณ์ จนฺทสาโร

ที่อยู่ วัดทุ่งรวงทอง

A: ตั้งอยู่ที่บ้านทุ่งรวงทอง หมู่ที่ ๑๑ ตำบลเขาชนกัน อำเภอแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์
T: