วัดเกษมศานติ์

ประวัติ วัดเกษมศานติ์

วัดเกษมศานติ์ ตั้งวัดเมื่อพ.ศ. ๒๕๒๑ เดิมเรียกว่า“ วัดใหม่เกษมศานติ์” บางคนเรียกว่า“ วัดช่องกว้าง” ตามชื่อหมู่บ้าน ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๔๒ เขตวิสุงคามสีมากว้าง ๒๗ เมตรยาว ๓๗ เมตร การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน คือ พระครูนิมุตปุญญาเกษม

 สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินที่ตั้งวัดมีเนื้อที่ ๑๓ ไร่ ๒ งาน น.ส. ๓ ก. เลขที่ ๑๓๖

อาณาเขต

  • ทิศเหนือ: จดทางหลวงแผ่นดิน
  • ทิศใต้: จดที่ดินเอกชน
  • ทิศตะวันออก: จดโรงเรียนราษฎร์อุทิศ
  • ทิศตะวันตก: จดที่เอกชน

เจ้าอาวาส วัดเกษมศานติ์

พระครูนิมุตปุญญาเกษม

วัตถุมงคล วัดเกษมศานติ์

มีพระประธานประจำอุโบสถ ปางมารวิชัย ขนาดหน้าตักกว้าง ๕๐ นิ้วสูง ๓๙ นิ้ว สร้างเมื่อพ.ศ. ๒๕๓๕ พระประธานประจำศาลาการเปรียญ ปางมารวิชัย ขนาดหน้าตักกว้าง ๓๙ นิ้วสูง ๖๙ นิ้วสร้างเมื่อพ.ศ. ๒๕๔๘

ที่อยู่ วัดเกษมศานติ์

A: เลขที่ ๓๙ / ๕ บ้านช่องกว้าง หมู่ที่ ๖ ตำบลบางประมุง อำเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์
T: ๐ ๕๖๒๐ ๒๐๖๓