วัดทุ่งตาทั่ง

ประวัติ วัดทุ่งตาทั่ง

วัดทุ่งตาทั้ง ตั้งวัดเมื่อพ.ศ. ๒๕๒๓ วัดทุ่งตาทั้งตั้งชื่อวัดตามหมู่บ้านได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ ๘ พฤศจิกายนพ. ศ. ๒๕๒๖ เขตวิสุงคามสีมากว้าง ๔๐ เมตรยาว ๘๐ เมตร การศึกษามี       โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม          เปิดสอนเมื่อพ.ศ. ๒๕๒๖ การบริหารและการปกครองมีเจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน คือ พระครูนิวาตเขมคุณ

สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินที่ตั้งวัดมีเนื้อที่ ๑๖ ไร่โฉนดที่ดินเลขที่ ๑๒๔๘๘

อาณาเขต

  • ทิศเหนือ: จดทางสาธารณะ
  • ทิศใต้: จดคลอง
  • ทิศตะวันออก: จดถนนสาธารณะ
  • ทิศตะวันตก: จดถนนสาธารณะ

เจ้าอาวาส วัดทุ่งตาทั่ง

พระครูนิวาตเขมคุณ

วัตถุมงคล วัดทุ่งตาทั่ง

มีพระประธานประจำอุโบสถปางมารวิชัยขนาดหน้าตักกว้าง ๕๙ นิ้วสูง ๗๙ นิ้ว สร้างเมื่อพ.ศ. ๒๕๒๔ พระประธานประจำศาลาการเปรียญปางมารวิชัยขนาดหน้าตักกว้าง ๓๙ นิ้วสูง ๖๙ นิ้ว สร้างเมื่อพ.ศ. ๒๕๒๔

ที่อยู่ วัดทุ่งตาทั่ง

A: หมู่ที่ ๔ ตำบลหนองเต่า อำเภอเก้าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์
T: ๐๘ ๗๕๗๔ ๑๘๘๗