วัดศาลาแดง

ประวัติ วัดศาลาแดง

วัดศาลาแดง ตั้งวัดเมื่อพ.ศ. ๒๔๕๒ เดิมเรียกชื่อ วัดสนามเพราะ ต่อมาเรียกตามชื่อหมู่บ้านได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่ ๒๑ ธันวาคมพ. ศ. ๒๕๒๒ เขตวิสุงคามสีมากว้าง ๑๙ เมตรยาว ๓๒ เมตร การศึกษา        มีโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม        เปิดสอนเมื่อพ.ศ. ๒๕๓๓ การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน คือ พระครูนิรันดร์จริยาวัตร

 สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินที่ตั้งวัดมีเนื้อที่ ๑๘ ไร่ ๒ งาน ๕๙ ตารางวา

อาณาเขต

  • ทิศเหนือ: จดที่ดินเอกชน
  • ทิศใต้: จดที่ดินเอกชน
  • ทิศตะวันออก: จดที่ดินเอกชน
  • ทิศตะวันตก: จดที่ดินเอกชน

เจ้าอาวาส วัดศาลาแดง

พระครูนิรันดร์จริยาวัตร

วัตถุมงคล วัดศาลาแดง

มีพระประธานประจำอุโบสถ พระพุทธชินราชจำลอง ขนาดหน้าตักกว้าง ๓ ศอกสร้างเมื่อพ. ศ. ๒๕๔๖ พระประธานประจำศาลาการเปรียญ ปางมารวิชัย ขนาดหน้าตักกว้าง ๒๔ นิ้ว ๓๖ นิ้ว สร้างเมื่อพ.ศ. ๒๕๑๒

ที่อยู่ วัดศาลาแดง

A: เลขที่ ๑๐๑ บ้านศาลาแดง หมู่ที่๒ ตำบลศาลแดง อำเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์
T: ๐๘ ๗๑๙๔ ๑๐๓๕