วัดกระจังงาม

ประวัติ วัดกระจังงาม

วัดกระจังงาม ตั้งวัดเมื่อพ.ศ. ๒๔๗๑ เดิมมีนามว่า“ วัดกระเชียงหัก” คำว่า“ กระเชียง” หมายความว่าที่เลื่อนไปมาบนหลังคา ต่อมาได้เพียนและใช้ว่า“ วัดกระชังหัก” จนถึงปีพ.ศ. ๒๕๕๓ จึงได้เปลี่ยนให้เป็นมงคลว่า“ วัดกระจังงาม” จนถึงปัจจุบัน การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน คือ พระครูนิรุติวรโสภณ

สังกัดคณะสงฆ์มหานิกายที่ ดินที่ตั้งวัดมีเนื้อที่ ๙ ไร่ ๑ งาน ๒๖ ตารางวาโฉนดที่ดินเลขที่ ๕๑๑ เลขที่ดิน ๗๑

อาณาเขต

  • ทิศเหนือ: จดที่ดินเอกชน
  • ทิศใต้: จุดโรงเรียนบ้านกระจังงาม
  • ทิศตะวันออก: จดบึงกระจังงาม
  • ทิศตะวันตก: จดถนนสาธารณะ

เจ้าอาวาส วัดกระจังงาม

พระครูนิรุติวรโสภณ

วัตถุมงคล วัดกระจังงาม

มีพระประธานประจำอุโบสถ ปางมารวิชัย ขนาดหน้าตักกว้าง ๘๙ นิ้ว สร้างเมื่อพ.ศ. ๒๕๔๘ พระประธานประจำศาลาการเปรียญปาง มารวิชัย ขนาดหน้าตักกว้าง ๖๙ นิ้ว

ที่อยู่ วัดกระจังงาม

A: เลขที่ ๙/๕ บ้านกระจังงาม หมู่ที่ ๔ ตำบลศาลาแดง อำเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์
T: