วัดมหาโพธิเหนือ

ประวัติ วัดมหาโพธิเหนือ

วัดมหาโพธิเหนือ ตั้งวัดเมื่อพ. ศ. ๒๓๗๐ พื้นที่ตั้งวัดเป็นที่ราบลุ่มมีแม่น้ำปิงไหลผ่าน หลังวัดมีพระประธานประดิษฐานอยู่กลางวัด ชาวบ้านเรียกว่าหลวงพ่อโพธินิรภัย หรือหลวงพ่อขาว เป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ วัดมหาโพธิเหนือตั้งชื่อวัดตามชื่อหมู่บ้าน และตำบลซึ่งในตำบลนี้มีชื่อวัดเหมือนกัน ๒ วัดจึงเรียกชื่อวัดให้ต่างกันโดยใช้คำว่า "เหนือ” และ“ ใต้” ต่อท้ายผู้บริจาคที่ดินให้สร้างวัด คือ ขุนชาญ นุชิต ได้ร่วมกับญาติพี่น้องสร้างวัดขึ้นวัด ได้เปิดสอนพระปริยัติธรรมพ.ศ. ๒๔๗๕ เป็นต้นมา มีโรงเรียนประถมศึกษาของทางราชการตั้งอยู่ในวัดด้วยซึ่งทางวัดได้ให้ความอนุเคราะห์ด้วยดีมาตลอด ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ ๓ กุมภาพันธ์พ. ศ. ๒๕๔๐ เขตวิสุงคามสีมากว้าง ๔๐ เมตร ยาว ๖๐ เมตร การศึกษา        มีโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม        เปิดสอนเมื่อพ.ศ. ๒๔๗๕ การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน คือ พระครูนิยมโพธาภิวัฒน์ (อัมพร ปิยธโร)

 สังกัดคณะสงฆ์ มหานิกายที่ดินที่ตั้งวัดมีเนื้อที่ ๓๑ ไร่ ๓ งาน ๑๕ ตารางวาน. ส. ๓ เลขที่ ๑๙๕

อาณาเขต

  • ทิศเหนือ: จดที่ดินเอกชน
  • ทิศใต้: จดทางสาธารณะ
  • ทิศตะวันออก: จดทางสาธารณะ
  • ทิศตะวันตก: จดทางสาธารณะ

เจ้าอาวาส วัดมหาโพธิเหนือ

พระครูนิยมโพธาภิวัฒน์ (อัมพร ปิยธโร)

วัตถุมงคล วัดมหาโพธิเหนือ

มีพระประธานประจำอุโบสถ ปางประทานพร ขนาดหน้าตักกว้าง ๖ นิ้วสูง ๑๑๐ นิ้ว สร้างเมื่อพ.ศ. ๒๕๓๐ พระประธานประจำศาลาการเปรียญ ปางสมาธิ ขนาดหน้าตักกว้าง ๓๙ นิ้ว ๖๗ นิ้วสร้างเมื่อพ.ศ. ๒๕๐๐ ปูชนียวัตถุอื่น ๆ –พระสังกัจจายน์ กว้าง ๕ เมตรสูง 5 เมตร สร้างพ.ศ. ๒๕๕๐

ที่อยู่ วัดมหาโพธิเหนือ

A: หมู่ที่ ๕ ตำบลมหาโพธิ์ อำเภอเก้าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์
T: