วัดศิลาทองสามัคคี

ประวัติ วัดศิลาทองสามัคคี

วัดศิลาทองสามัคคี ตั้งวัดเมื่อวันที่ ๒๔ พฤษภาคมพ. ศ. ๒๕๔๐ ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ ๒๗ สิงหาคมพ.ศ. ๒๕๔๕ เขตวิสุงคามสีมากว้าง ๔๐ เมตรยาว ๘๐ เมตร การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน คือ พระอธิการ ถวิล มหาวีโร

สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินที่ตั้งวัดมีเนื้อที่ ๑๒ ไร่ ๓ งาน ๕๒ ตารางวาโฉนดที่ดินเลขที่ ๙๑๒๗ มีที่ธรณีสงฆ์จำนวน ๑ แปลงเนื้อที่ ๑๒ ไร่ ๓ งาน ๕๒ ตาราวาโฉนดที่ดินเลขที่ ๙๑๒๗

เจ้าอาวาส วัดศิลาทองสามัคคี

พระอธิการ ถวิล มหาวีโร

วัตถุมงคล วัดศิลาทองสามัคคี

มีพระประธานประจำอุโบสถ ปางมารวิชัย ขนาดหน้าตักกว้าง ๓๐ นิ้วสูง ๔๐ นิ้ว สร้างเมื่อพ.ศ. ๒๕๓๙ พระประธานประจำศาลาการเปรียญ ปางมารวิชัย ขนาดหน้าตักกว้าง ๖๐ นิ้วสูง ๖๐นิ้ว สร้างเมื่อพ.ศ. ๒๕๔๗ ปูชนียวัตถุอื่น ๆ เจดีย์บรรจุพระธาตุ, รูปปั้นพระสีวลี, รูปปั้นพระสังกัจจายน์, รูปปั้นพระแม่กวนอิม

ที่อยู่ วัดศิลาทองสามัคคี

A: เลขที่ ๗๗ ถนนหัวดง-ตะกุกหินหมู่ที่ ๘ ตำบลหัวดง อำเภอเก้าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์
T: