วัดเขาตอง

ประวัติ วัดเขาตอง

วัดเขาตอง ตั้งวัดเมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคมพ. ศ. ๒๕๑๙ โดยมีนายปลูก มาเลิศ เป็นผู้บริจาคที่ดินให้สร้างวัด การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน คือ พระอธิการกฤศนุ กิตฺติวณฺโณ

สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินที่ตั้งวัดมีเนื้อที่ ๗ ไร่ ๒ งาน ๖๐ ตารางวา น.ส. ๓ ก. เลขที่ ๘๒๔ อาคารเสนาสนะ ประกอบด้วย ศาลาการเปรียญ กว้าง ๑๕ เมตรยาว ๒๐ เมตร สร้างเมื่อพ.ศ. ๒๕๔๑ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก กุฏิสงฆ์ จำนวน ๖ หลังอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ๖ หลัง ศาลาบำเพ็ญกุศล จำนวน ๑ หลัง สร้างเมื่อพ.ศ. ๒๕๓๘ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก นอกจากนี้มี ฌาปนสถาน ๑ หลังเรือนเก็บพัสดุ ๑ หลัง

อาณาเขต

  • ทิศเหนือ: จดทางสาธารณะ
  • ทิศใต้: จดทางสาธารณะ
  • ทิศตะวันออก: จดทางสาธารณะ
  • ทิศตะวันตก: จดทางสาธารณะ

เจ้าอาวาส วัดเขาตอง

พระอธิการกฤศนุ กิตฺติวณฺโณ

วัตถุมงคล วัดเขาตอง

พระประธานประจำศาลาการเปรียญ ปางมารวิชัย ขนาดหน้าตักกว้าง ๔๙ นิ้วสูง ๗๙ นิ้ว สร้างเมื่อพ.ศ. ๒๕๓๘ 

ที่อยู่ วัดเขาตอง

A: บ้านเขาตองหมู่ที่ ๒ ตำบลห้วยหวาย อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์
T: ๐๘ ๑๙๗๒ ๓๒๓๐