วัดเนินพะยอม

ประวัติ วัดเนินพะยอม

วัดดงบ้านโพธิ์ ตั้งวัดเมื่อพ.ศ. ๒๔๗๗ มีชื่อตามชื่อหมู่บ้าน มีเจ้าอาวาสในอดีตถึงปัจจุบัน ๖ รูป ๑. พระอาจารย์มั่ง ๒. พระอาจารย์หลอด ๓.พระอาจารย์ศักดิ์ ๔.พระอาจารย์ไว ๕. พระอธิการสำอาง ๖. พระอธิการประสาน คุณสมฺปนฺโน การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน คือ พระอธิการประสาน คุณสมฺปนฺใน

สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินที่ตั้งวัดมีเนื้อที่ ๙ ไร่โฉนดที่ดิน เลขที่ ๔๙๓๘

เจ้าอาวาส วัดเนินพะยอม

พระอธิการประสาน คุณสมฺปนฺใน

วัตถุมงคล วัดเนินพะยอม

มีพระประธานประจำอุโบสถ ปางมารวิชัย ขนาดหน้าตักกว้าง ๕๔ นิ้วสูง ๗๙ นิ้ว สร้างเมื่อพ.ศ. ๒๕๔๗ พระประธานประจำศาลาการเปรียญ ปางมารวิชัย ขนาดหน้าตักกว้าง ๒๙ นิ้ว สูง ๔๒ นิ้ว สร้างเมื่อพ.ศ. ๒๔๔๔ ปูชนียวัตถุอื่น ๆ พระประธานประจำวิหารกว้าง ๓๖ นิ้วสูง ๔๕ นิ้ว

ที่อยู่ วัดเนินพะยอม

A: บ้านเนินพะยอม หมู่ที่ ๖ ตำบลหัวดง อำเภอเก้าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์
T: ๐๘ ๖๒๐๕ ๒๙๐๙