วัดคลองช้าง

ประวัติ วัดคลองช้าง

วัดคลองช้างตั้งวัดเมื่อวันที่ ๒๑ มีนาคมพ. ศ. ๒๕๔๐ เดิมเป็นวัดร้าง โดยมีหลวงปู่บุญไม่ทราบฉายา เป็นผู้ริเริ่ม ในการสร้างวัดเดิมเรียกว่า“ วัดโพธิพระศรี "ต่อมาในปีพ.ศ. ๒๕๕๐ จึงใช้ชื่อว่า วัดคลองช้างตามชื่อหมู่บ้านจนถึงปัจจุบัน การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน คือ พระครูสังฆรักษ์ ยุทธพันธ์

สังกัดคณะสงฆ์มหานิกายที่ดิน ที่ตั้งวัดมีเนื้อที่ ๔ ไร่ ๓ งาน ๖๐ ตารางวา

อาณาเขต

  • ทิศเหนือ: จดที่ดินเอกชน
  • ทิศใต้: จดที่ดินเอกชน
  • ทิศตะวันออก: จดที่ดินเอกชน
  • ทิศตะวันตก: จดที่ดินเอกชน

เจ้าอาวาส วัดคลองช้าง

พระครูสังฆรักษ์ ยุทธพันธ์

วัตถุมงคล วัดคลองช้าง

มีพระประธานประจำอุโบสถ ปางมารวิชัย ขนาดหน้าตักกว้าง ๑๑๘ นิ้วสูง ๑๕๖ นิ้ว พระประธานประจำศาลาการเปรียญ ปางมารวิชัย ขนาดหน้าตักกว้าง ๔๐ นิ้วสูง ๕๕ นิ้ว สร้างเมื่อพ.ศ. ๒๕๒๑ ปูชนียวัตุอื่น ๆ   ๑. พระโมคคัลลานะ พระสารีบุตรกว้าง ๔๐ ซ. ม. สูง ๑ เมตรจำนวน ๔ องค์ (ยืน, นั่ง)  ๒. พระมหากัจจายน์ ปูนปั้น หน้าตักกว้าง ๕๖ นิ้วสูง ๑. ๓๐ เมตร ๓. พระสีวลี ปูนปั้นกว้าง ๑ เมตรสูง ๑. ๘๘ เมตร จำนวน ๒ องค์  ๔. พระพิฆเนศ กว้าง ๔๕ เมตรสูง ๑. ๒๐ เมตร ๕. หลวงพ่อโตพรหมรังสี ๖. หลวงปู่บุญ

ที่อยู่ วัดคลองช้าง

A: เลขที่ ๑๘๐ บ้านคลองช้าง หมู่ที่ ๑๒ ตำบลหัวดง อำเภอเก้าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์
T: ๐๘ ๒๕๕๔ ๔๙๑๗