วัดแหลมสมอ

ประวัติ วัดแหลมสมอ

วัดแหลมสมอ ตั้งวัดเมื่อพ.ศ. ๒๔๒๕ ชาวบ้านแหลมสมอเดิมมาจากจังหวัดปราจีนบุรีและจังหวัดอุดรธานีได้อพยพมาอยู่ที่นี่ มีต้นสมอใหญ่จึงจัดตั้งหมู่บ้าน และสร้างวัดขึ้นคือวัดแหลมสมอ เจ้าอาวาสรูปแรก พระทองดี การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน คือ พระอธิการว่อนสมตฺถิโก

สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินที่ตั้งวัดมีเนื้อที่ ๖ ไร่ ๒ งานโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๒๒๕๘

อาณาเขต

  • ทิศเหนือ: จดที่ดินเอกชน
  • ทิศใต้: จดที่ราชพัสดุ
  • ทิศตะวันออก: จดที่ดินเอกชน
  • ทิศตะวันตก: จดที่ดินเอกชน

เจ้าอาวาส วัดแหลมสมอ

พระอธิการว่อนสมตฺถิโก

วัตถุมงคล วัดแหลมสมอ

มีพระประธานประจำศาลาการเปรียญ ปางสมาธิ ขนาดหน้าตักกว้าง ๖๐ นิ้วสูง ๔-๕ นิ้ว ปูชนียวัตถุอื่น ๆ หลวงพ่อทันใจ หลวงพ่อโต หลวงพ่อดำ ประจำวัดประดิษฐานในวิหารพระพุทธประธานพรชัย ขนาดหน้าตักกว้าง ๑๕ ศอกสูง ๑๙ ศอก

ที่อยู่ วัดแหลมสมอ

A: หมู่ที่ ๙ ตำบลเขาดิน อำเภอเก้าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์
T: