วัดศรีเจริญธรรม

ประวัติ วัดศรีเจริญธรรม

วัดศรีเจริญธรรม ตั้งวัดเมื่อวันที่ ๒๖ มิถุนายน พ. ศ. ๒๕๑๓ โดยมีนายศรี นางน้อยสิงโตทอง บริจาคที่ดินให้สร้างวัด แต่ชาวบ้านนิยมเรียกว่า “ วัดน้ำวิ่ง " ตามชื่อบ้าน และมีนายเทิง ชะเอม เป็นผู้นำในการสร้างวัด ได้เริ่มสร้างวัดตั้งแต่ พ. ศ. ๒๕๐๑ เป็นต้นมา ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน พ. ศ. ๒๕๓๖ เขตวิสุงคามสีมา กว้าง ๒๐ เมตร ยาว ๔๐ เมตร การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน คือ พระปลัดสายยนต์ โฆสธมฺโม

สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินที่ตั้งวัดมีเนื้อที่ ๒๕ ไร่ โฉนดที่ดิน เลขที่ ๗๘๔ / ๒๕๐๔  อาคารเสนาสนะ ประกอบด้วย อุโบสถ กว้าง ๒๐ เมตร ยาว ๓๐ เมตร สร้างเมื่อ พ. ศ. ๒๕๓๖ ศาลาการเปรียญ กว้าง ๑๔ เมตร ยาว ๒๖ เมตร สร้างเมื่อ พ. ศ. ๒๕๑๖ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก หอสวดมนต์ กว้าง 5 เมตร ยาว ๔ เมตร สร้างเมื่อ พ. ศ. ๒๕๑๖ เป็นอาคารครึ่งตึกครึ่งไม้ กุฏิสงฆ์ จำนวน ๔ หลัง เป็นอาคารครึ่งตึกครึ่งไม้ ๔ หลัง ศาลาอเนกประสงค์ กว้าง ๑๒ เมตร ยาว ๓๐ เมตร สร้างเมื่อ พ. ศ. ๒๕๕๕ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก   นอกจากนี้มี ฌาปนสถาน ๑ หลัง หอระฆัง ๑ หลัง หอกลอง ๑ หลัง โรงครัว ๑ หลัง เรือนเก็บพัสดุ ๑ หลัง เรือนรับรอง ๑ หลัง  

อาณาเขต

  • ทิศเหนือ: จดภูเขา
  • ทิศใต้: จดถนนพหลโยธินทิศ
  • ทิศตะวันออก: จดที่ดินเอกชน
  • ทิศตะวันตก: จดที่ดินเอกชน

เจ้าอาวาส วัดศรีเจริญธรรม

พระปลัดสายยนต์ โฆสธมฺโม

วัตถุมงคล วัดศรีเจริญธรรม

มีพระประธานประจำอุโบสถ ปางสมาธิ ขนาดหน้าตักกว้าง ๓. ๓๕ นิ้ว สูง ๔. ๔๕ นิ้ว สร้างเมื่อ พ. ศ. ๒๕๓๖ พระประธานประจำศาลาการเปรียญ ปางสมาธิ ขนาดหน้าตักกว้าง ๓. ๓๕ เมตร สูง ๔. ๔๕ เมตรสร้างเมื่อ พ. ศ. ๒๕๑๖

ที่อยู่ วัดศรีเจริญธรรม

A: ตั้งอยู่เลขที่ ๑๐๗ / ๔ บ้านน้ำวิ่ง ถนนพหลโยธิน หมู่ที่ ๒ ตำบลลำพยนต์ อำเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์
T: ๐๘ ๙๙๕๘ ๖๒๖๔