วัดลำพยนต์

ประวัติ วัดลำพยนต์

วัดลำพยนต์ ตั้งวัดเมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายนพ. ศ. ๒๕๒๓ นายเสนาะ ขาวสะอาด เป็นผู้บริจาคที่ดินให้สร้างวัดอยู่ในเขตนิคมตากฟ้า การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน คือ พระอธิการสมชัย โรจนธมฺโม

สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินที่ตั้งวัดมีเนื้อที่ ๗ ไร่ ๒ งาน ๓๐ ตารางวา อาคารเสนาสนะ ประกอบด้วย ศาลาการเปรียญ กว้าง ๑๓. ๓๐ เมตร ยาว ๒๑. ๒๐ เมตร สร้างเมื่อ พ. ศ. ๒๕๕๔ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก หอสวดมนต์ กว้าง ๔. ๕๐ เมตร ยาว ๑๓ เมตร สร้างเมื่อ พ. ศ. ๒๕๒๒ เป็นอาคารไม้ กุฏิสงฆ์ จำนวน ๒ หลัง เป็นอาคารไม้ ๑ หลัง อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ๑ หลัง วิหาร กว้าง ๔ เมตร ยาว 5 เมตร สร้างเมื่อ พ. ศ. ๒๕๓๙ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ศาลาอเนกประสงค์ กว้าง 5 เมตรยาว ๙ เมตร สร้างเมื่อ พ. ศ. ๒๕๕๔ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก

อาณาเขต

  • ทิศเหนือ: จดลำห้วย
  • ทิศใต้: จดถนนสาธารณะ
  • ทิศตะวันออก: จดโรงเรีย
  • ทิศตะวันตก: จดที่ดินเอกชน

เจ้าอาวาส วัดลำพยนต์

พระอธิการสมชัย โรจนธมฺโม

วัตถุมงคล วัดลำพยนต์

มีพระประธานประจำศาลาการเปรียญ ปางประทานพร ขนาดหน้าตักกว้าง ๓๙ นิ้ว สูง ๖๙ นิ้ว สร้างเมื่อ พ. ศ. ๒๕๓๐ 

ที่อยู่ วัดลำพยนต์

A: ตั้งอยู่เลขที่ ๑ / ๒ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลลำพยนต์ อำเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์
T: