วัดหนองงูเหลือม

ประวัติ วัดหนองงูเหลือม

วัดหนองงูเหลือม ตั้งวัดเมื่อวันที่ ๑๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๒๘

สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย

อาณาเขต

  • ทิศเหนือ: จดที่ดินเอกชน
  • ทิศใต้: จดทางหลวงชนบท
  • ทิศตะวันออก: จดที่ดินเอกชน
  • ทิศตะวันตก: จดทางหลวงชนบท

วัตถุมงคล วัดหนองงูเหลือม

มีพระประธานประจำศาลาการเปรียญ ปางสมาธิ ขนาดหน้าตักกว้าง ๓๒ นิ้วสูง ๕๐ นิ้ว สร้างเมื่อพ.ศ. ๒๕๓๔

ที่อยู่ วัดหนองงูเหลือม

A: เลขที่ ๒๔ / ๒ หมู่ที่ ๕ ตำบลเขาดิน อำเภอเก้าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์
T: