วัดถ้ำธรรมรัศมี

ประวัติ วัดถ้ำธรรมรัศมี

วัดถ้ำธรรมรัศมี ตั้งวัดเมื่อวันที่ ๒๕ มกราคม พ. ศ. ๒๕๔๒ โดยหลวงตาแช่มและหลวงตาเชย สร้างเป็นสำนักสงฆ์ ชื่อสำนักสงฆ์ธรรมรัศมี ในปี พ. ศ. ๒๕๓๐ ต่อมาปี ๒๕๓๘ นายระเบียบ เทพานวลเป็นผู้ขอสร้างวัดขึ้นที่บ้านเขากระเจียว หมู่ที่ ๑ ตำบลลำพยนต์ อำเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์ เป็นวัดมีนามว่า วัดถ้ำธรรมรัศมี เมื่อวันที่ ๒๘ มกราคมพ. ศ. ๒๕๔๒ มีเจ้าอาวาสองค์แรกคือ พระอธิการอุทิศ พุทฺธธมฺโม ต่อมาปี พ. ศ. ๒๕๔๙ ได้ลาสิกขา เจ้าอาวาสองค์ที่สอง คือ พระอธิการสมชาติ อภิชาโต ต่อมาปี พ. ศ. ๒๕๕๔ ได้ลาสิกขา ปัจจุบันพระบุญมา ธมฺมธีโรรักษาการแทนเจ้าอาวาส

สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินที่ตั้งวัดมีเนื้อที่ ๘ ไร่ โฉนดที่ดิน เลขที่ ๑๕๑๔๑ น. ส. ๓ เลขที่ ๗๐ อาคารเสนาสนะ ประกอบด้วย ศาลาการเปรียญ กว้าง ๑๐ เมตร ยาว ๑๔ เมตร สร้างเมื่อ พ. ศ. ๒๕๓๐ เป็นอาคารไม้ทรงไทย กุฏิสงฆ์ จำนวน ๘ หลัง เป็นอาคารไม้ ๑ หลัง อาคารครึ่งตึกครึ่งไม้ ๖ หลัง อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ๑ หลัง ศาลาบำเพ็ญกุศล จำนวน ๑ หลัง สร้างเมื่อ พ. ศ. ๒๕๓๐ เป็นอาคารไม้ นอกจากนี้มีโรงครัว ๑ หลัง

อาณาเขต

  • ทิศเหนือ: จดเขากระเจียว
  • ทิศใต้: จดทางสาธารณะ
  • ทิศตะวันออก: จดที่ดินเอกชน
  • ทิศตะวันตก: จดที่ดินเอกชน

เจ้าอาวาส วัดถ้ำธรรมรัศมี

พระบุญมา ธมฺมธีโร

วัตถุมงคล วัดถ้ำธรรมรัศมี

มีพระประธานประจำศาลาการเปรียญ ปางสมาธิ ขนาดหน้าตักกว้าง ๕๙ นิ้ว สูง ๖๙ นิ้ว สร้างเมื่อ พ. ศ. ๒๕๓๘

ที่อยู่ วัดถ้ำธรรมรัศมี

A: ตั้งอยู่เลขที่ ๑๔๑ บ้านลำพยนต์ หมู่ที่ ๑ ตำบลลำพยนต์ อำเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์
T: ๐๘ ๒๓๕๒ ๒๒๖๙