วัดไตรคีรีวราราม

ประวัติ วัดไตรคีรีวราราม

วัดไตรคีรีวราราม ตั้งวัดเมื่อวันที่ ๒๔ ธันวาคมพ. ศ. ๒๕๑๙ โดยมีนายสุข ยงค์โภชน์ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๖ ในขณะนั้น มีจิตศรัทธาบริจาคที่ดินเพื่อถวายให้สร้างวัดจำนวน ๔๐ ไร่ ๑ งาน การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน คือ พระครูนิคมโสตถิวัฒน์

สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินที่ตั้งวัดมีเนื้อที่ ๔๐ ไร่ ๑ งาน โฉนดที่ดินเลขที่ มท. ๐๗๑๒ / ๑๒ / ๑๑๗๓

อาณาเขต

  • ทิศเหนือ: จดไร่เกษตรกร
  • ทิศใต้: จดไร่เกษตรกร
  • ทิศตะวันออก: จดโรงเรียน
  • ทิศตะวันตก: จดถนนชุมชน

เจ้าอาวาส วัดไตรคีรีวราราม

พระครูนิคมโสตถิวัฒน์

วัตถุมงคล วัดไตรคีรีวราราม

มีพระประธานประจำอุโบสถ ขนาดหน้าตักกว้าง ๔๙ นิ้ว สูง ๖๙ นิ้ว สร้างเมื่อ พ. ศ. ๒๕๕๖ พระประธานประจำศาลาการเปรียญ ปางประทานพร ขนาดหน้าตักกว้าง ๕๙ นิ้ว สูง ๗๙ นิ้ว สร้างเมื่อ พ. ศ. ๒๕๓๓

ที่อยู่ วัดไตรคีรีวราราม

A: เลขที่ ๑๙๙ บ้านไตรคีรี หมู่ที่ 5 ตำบลพุนกยูง อำเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์
T: